Sneugle spøger i Nordjylland

torsdag 2. juli 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En stor og hvid arktisk skønhed af en ugle har tilsyneladende valgt at springe sit træk mod nord over og er blevet i den danske sommervarme. I løbet af de seneste uger er sneuglen set i Skagen, ved Tranum og på Hirsholmene, hvor den jagede måger og terner, oplyser DOF.
Jan Skriver
I løbet af foråret blev der set flere sneugler langs den nordlige del af Jyllands vestkyst og i Skagen.

En af de smukke, hvide ugler fra Arktis har nu tilsyneladende valgt at blive i det danske sommerland i stedet for at trække mod nord til de ynglepladser, hvor blandt andet lemminger hører til uglens foretrukne føde. Det er kun anden gang, at der i Danmark bliver set en sneugle i sommermånederne.

I juli 1992 huserede en af de hvide ugler på Vestkysten, hvor den blev set på Harboøre Tange og ved Tversted nær Hirtshals.

Den aktuelle arktiske ugle har i juni tilbragt flere dage i fuglereservatet Hirsholmene i Kattegat ud for Frederikshavn, hvor den delikaterede sig med måger og terner.

Desuden har sneuglen været på visit i Skagen, der traditionelt har sjældne fugle i transit forår og forsommer.

Sneuglen er en arktisk nomade, der strejfer vidt omkring i sin jagt på gnavere. I teorien kan sneuglen på dansk sommervisit komme fra
Nordamerika eller Grønland, men sandsynligheden taler for, at den stammer fra den nordøstlige del
af Rusland, der huser faste bestande af sneugler.

Den kan dog også stamme fra skandinaviske fjeldområder, som huser en fåtallig bestand.

Gennem tiderne er der i Danmark rapporteret sneugler på besøg primært fra december til udgangen af april over det meste af landet. Der er stort set altid tale om enlige individer.

De senere årtier har der været en tendens til flest fund af sneugler i det nordvestjyske landskab tæt på kysten.

Skagen er traditionelt den lokalitet, hvor sandsynligheden for at opleve en sneugle i Danmark er størst.

Med års mellemrum optræder sneugler i invasioner.
Den største, man har kendskab til, fandt sted i vinteren 1888/89, da hele 30 sneugler blev skudt her i landet. Det var dengang, man skød sjældne fugle.

Generelt er det mangel på føde, der får uglerne til at udvandre fra deres yngleområder. Stort set alle de sneugler, der optræder sydpå, er ungfugle. Og de fleste er hanner, der vejer mindre end hunnerne. Det vil sige, at unge hanner, der ligger nederst i hierarkiet hos uglerne, sandsynligvis bliver tvunget til at søge mod nye sydlige fødeområder, hvis mængden af gnavere svigter nordpå.

Sommerfund af sneugler er sjældne på vores breddegrader, men også i Holland blev der for nogle år siden set en oversomrende sneugle.