Arktisk sneugle på forårsvisit i Nordjylland

onsdag 15. april 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
I løbet af de seneste uger er en imponerende stor og smuk sneugle blevet set en række steder fra Skagen i nord til Agger Tange i syd. Den arktiske ugle ventes snart at trække mod sine ynglepladser højt mod nord med sandsynlig afgang fra Skagen, oplyser DOF
Jan Skriver
Den blev opdaget 26. marts i Hanstholm. Få dage senere fløj den sydpå over klithederne i Thy Nationalpark og lod sig se i Stenbjerg, før den få dage efter blev opdaget på Agger Tange ved Limfjordens munding mod vest.

Så tog pokker ved uglen, der tilsyneladende blev ramt af en nordgående længsel, så den fløj til Skagen, hvor den 6. april blev set flere steder, blandt andet i klitterne nær Grenen.

Og ornitologerne troede, at der nu var afgang over havet for uglen, der hører den arktiske tundra til.

Men så lød en melding fra Hjørring, at sneuglen var set der. Og fra Kettrup ikke langt fra Løkken lød der kort efter en ny melding om en sneugle.
Nu er den smukke hvide dagsaktive ugle med de sorte tværstriber tilbage på Agger Tange, hvor den har holdt til i flere dage.

Og der er lagt op til, at den spektakulære gæst fra tundraen på ny vil begive sig mod toppen af Danmark i Skagen, der traditionelt har sjældne fugle i transit på denne tid af året.

- Det er umuligt at sige, hvor sneuglen kommer fra, for vi har at gøre med en arktisk nomade, der strejfer vidt omkring i sin jagt på gnavere.

I teorien kan sneuglen komme fra Nordamerika eller Grønland, men mit bedste bud er, at den stammer fra den nordøstlige del af Rusland, der huser faste bestande af sneugler, siger Klaus Malling Olsen, som er ornitolog og fuglebogsforfatter.

- I de skandinaviske fjelde har bestanden af sneugler været meget langt nede i flere år på grund af dårlige år for gnavere, der er sneuglernes altafgørende føde, så det er mindre sandsynligt, at uglen kommer herfra, siger han.

Gennem tiderne er der i Danmark rapporteret sneugler som vintergæster primært fra december til udgangen af april over det meste af landet. Der er stort set altid tale om enlige individer.

De senere årtier har der dog været en tendens til flest fund af sneugler i det nordvestjyske landskab tæt på kysten, oplyser Klaus Malling Olsen.

Skagen er traditionelt den lokalitet, hvor sandsynligheden for at opleve en sneugle i Danmark er størst.

- Med års mellemrum optræder sneugler i invasioner. Den største, man har kendskab til, fandt sted i vinteren 1888/89, da hele 30 sneugler blev skudt her i landet. Det var dengang, man skød sjældne fugle. Der har sikkert været endnu flere sneugler end de 30 nedlagte, som vi kender fra denne store invasion for godt 100 år siden.

- Generelt er det mangel på føde, der får uglerne til at udvandre fra deres yngleområder. Vi kan se, at stort set alle de sneugler, der optræder sydpå, er ungfugle. Og de fleste er hanner, der vejer mindre end hunnerne. Det vil sige, at unge hanner, der ligger nederst i hierarkiet hos uglerne, sandsynligvis bliver tvunget til at søge mod nye sydlige fødeområder, hvis mængden af gnavere svigter nordpå, siger Klaus Malling Olsen, der påpeger, at den aktuelle sneugle i det nordjyske er en hun.

Ornitologen spår, at den nordjyske sneugle i løbet af de næste uger vil blive set flere steder på sin færd mod Skagen og sin videre rejse mod ynglelokaliteterne i nordøst.

- Der er tidligere set sneugler i Skagen i begyndelsen af maj, så den aktuelle fugl kan sagtens blive en tid endnu, siger Klaus Malling Olsen.

Der er eksempler på sneugler, der har oversomret langt mod syd i Europa. Blandt andet Holland kan mønstre et sommerfund af sneugle.

For flere oplysninger kontakt biolog Michael Borch Grell, mobil: 22 12 72 40