’Grøn Vækst’ truer naturen

onsdag 17. juni 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Regeringens og Dansk Folkepartis aftale om grøn-vækst-hjælp til landbruget stopper ikke naturens tilbagegang, og truslerne imod de vilde dyr og planter fjernes ikke. ’Grøn Vækst’ er en hjælpepakke til landbruget, men der er ikke meget hjælp at hente for hverken den trængte natur eller befolkningens oplevelsesmuligheder i naturen.
Knud N. Flensted
Aftalen om Grøn Vækst truer naturen, mener Dansk Ornitologisk Forening, der især bemærker, at landbrugets vilkår lempes på en række områder, men det er meget småt med konkret hjælp til naturpleje og naturgenopretning. Selv de bræmmer langs med vandløb og søer, som ellers kunne styrke naturindholdet i landskabet, forsøger regeringen at få plantet til med naturfjendsk energipil, siger Christian Hjorth, formand for Dansk Ornitologisk Forening.

Ganske få punkter i planen handler om bevarelse af naturen og biodiversiteten, og på disse punkter fokuserer man stort set udelukkende på de tiltag, som Danmark i forvejen er pålagt at gennemføre i henhold til EU’s fugle-, natur- og vanddirektiver. Når det kommer til kommunernes øvrige arbejde med at bevare og genskabe den danske natur, så er der tale om en gedigen spareplan, der slet ikke hænger sammen med Danmarks forpligtelse til at stoppe tilbagegangen i dyre- og plantelivet, siger Christian Hjorth, der frygter yderligere tilbagegang for naturen i de kommende år.

Behovet for hjælp til naturforvaltningen har formentlig aldrig været større end nu, efter kommunerne har overtaget naturforvaltningen i Danmark, og vi skal mange år tilbage for at finde så lidt vilje blandt de ansvarlige politikere til for alvor at gøre noget for naturen.

Dansk Ornitologisk Forening mener, at simple krav om et vist naturindhold på hver landbrugsejendom og forpligtelse til at indarbejde naturhensyn i driften som modydelse for landbrugsstøtten ville løse hovedparten af naturens problemer i landbrugslandskabet. Samtidig kunne det skabe store oplevelsesmuligheder for den øvrige befolkning.

Det er påfaldende, at regeringen fortsat vil tilføre landbrugserhvervet så mange penge, uden at der stilles krav om modydelser på naturområdet, der modsvarer den øvrige befolknings ønsker om en rig og varieret natur med masser af oplevelsesmuligheder, siger formand Christian Hjorth.

Yderligere oplysninger:
Christian Hjorth, formand for DOF, telefon 97 44 85 20
Knud N. Flensted, biolog i DOF, mobil 21 24 22 75