Vinterens skarver til tælling i Europa

tirsdag 13. januar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere end 6.000 fugletællere i alle Europas lande vil i weekenden 17-18. januar tælle skarver. I Danmark vil et halvt hundrede målrettede skarvtællere være i felten, oplyser DOF
Jan Skriver
Ved de danske fjorde, bælter, kystnære havområder og søer vil et halvt hundrede skarv-revisorer, der er medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening (DOF), i slutningen af denne uge være ude med kikkerterne for at registrere skarver på fuglenes foretrukne overnatningspladser og fiskepladser.
Sammen med flere end 6.000 kolleger Europa over vil de være i felten for at bane vejen imod ny viden om en hel verdensdels bestand af skarver.

Også Dansk Ornitologisk Forenings database, DOFbasen, hvor alle kan indtaste deres aktuelle fugleobservationer, vil blive inddraget i bestræbelserne på at få talmæssigt overblik over den aktuelle danske og europæiske vinterbestand af skarver.

- I milde vintre er der i Danmark formentlig flere end 150 klassiske overnatningspladser, som skarver benytter fra om efteråret og til den ny ynglesæson begynder i februar-marts. Det kan være fjerne rev, uforstyrrede småøer, havne og moler, men også træer ved de store søer kan bruges af overnattende skarver. Det er vigtigt, at alle de kendte overnatningspladser bliver tjekket omkring skumringstimen, da skarverne indfinder sig for natten, siger biologen og skarvforskeren Thomas Bregnballe fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

På vegne af Wetlands International Cormorant Research Group vil han samle resultatet fra den danske optælling, så det kan komme med i det store europæiske skarvregnskab, hvis facit ventes at være klar til efteråret.

I januar 2003 blev der for første gang nogensinde talt skarver over hele verdensdelen. Dengang blev den samlede skarvbestand i Europa skønnet til 676.000 individer. I den vestlige del af Europa var der 346.000 skarver, mens den centrale og østlige del husede rundt regnet 214.400 skarver.

I denne januars internationale skarv-tælling vil også Nordafrika indgå. En del skarver trækker til Middelhavet ud for de nordafrikanske lande.

Ved at klikke ind på www.dofbasen.dk og søge under ”observationer” og ”skarv” kan man se, at der i år er tusinder af skarver i det danske vinterlandskab.

Der er en overvægt af skarv-observationer fra Øresund og Sjællands kyster, men selv langt inde i Jylland, er der observeret flokke af vinterskarver.

Internationalt set vil de helt store skarvtal fra weekenden midt i januar 2009 blive skaffet fra områder i Sydtyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Frankrig og en række lokaliteter i Middelhavet.

I Frankrig er der de senere år talt over 80.000 overvintrende skarver. Sådanne tal kan Danmark ikke leve op til, ej heller selv om vinteren er mild. I 2010 håber Thomas Bregnballe og hans kolleger på en ekstremt mild vinter.

Da er der nemlig planlagt en landsdækkende flytælling af alle vandfugle i de danske farvande.

Og skarverne er naturligvis med i puljen, der skal tælles fra fly, og det er noget lettere at få overblik fra luften end fra land.

Kontakt Knud Flensted, biolog, Dansk Ornitologisk Forening (DOF), tlf. 33 28 38 33, mobil: 21 24 22 75.

Thomas Bregnballe, biolog, DMU, 89 20 15 17