Sjældne hornugler bosatte sig på et transportbånd

torsdag 15. maj 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Men der gik kludder, eller rettere skrevet kalk, i ynglesæsonen for de store hornugler. Kæmpeuglerne forlod deres redested og deres to æg, men nu har de fået en redekasse stillet til rådighed, så foråret 2009 kan blive mere frugtbart
Jan Skriver
I Nordjylland kender man blot til en håndfuld ynglepar af Europas største ugle, den store hornugle.

Så det var ærgerligt, at ynglesæsonen 2008 endte brat og goldt for et par, der har sit territorium i en kalkgrav nær Aalborg.

Hunnen havde lagt to æg på et transportbånd cirka 18 meter oppe i en kalk-lade på størrelse med en idrætshal.

Da båndet skulle testes før forårets og sommerens arbejde med at indvinde kalk i graven ved hallen, faldt der stykker af kalk ned over den rugende ugle, som derpå forlod stedet.

- Der var pokkers uheldigt, for vi anede ikke, at hun lå og rugede direkte på transportbåndet. Jeg har holdt øje med hornugleparret hele foråret, og jeg troede, at uglerne boede på skrænterne i kalkgraven. Men det viste sig altså at være i selve hallen, hvor der bliver arbejdet næsten hver dag, at uglerne havde lavet deres rede, siger Gert Bach Poulsen, der er nabo til kalkgraven.

Rede er nu så meget sagt, når det drejer sig om den store hornugle, for hunnen lægger sine æg direkte på dén nøgne flade, hun har valgt som sit rugested. I dette tilfælde altså på det bare transportbånd med en belægning af gummi.

- Jeg fik det råd af uglesagkyndige i Dansk Ornitologisk Forening med det samme at sætte en redekasse op til uglerne. Det bedste ville sikkert have været at anbringe den i selve laden med kalk, men den skal rives ned i løbet af et års tid eller to, og så er vi lige vidt. Derfor valgte jeg efter samråd med erfarne ornitologer at placere redekassen i det roligste og mest afsides hjørne af de stejle skrænter i kalkgraven, hvor uglerne holder fast til, siger Gert Bach Poulsen.

De store hornugler har fortsat kalkgraven som territorium, og de sidder jævnligt helt tæt på den redekasse, der nu er klar til indflytning.
Ligesom ørne og mange andre storfugle får hornuglerne kun et kuld om året.

Uheldet på transportbåndet betyder derfor, at det først kan blive i foråret 2009, at uglerne får en frugtbar sæson.

For flere oplysninger kontakt Michael Borch Grell på 22 12 72 40.