Ny folder skal give ”den røde drage” medvind

onsdag 12. marts 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Som led i en forvaltningsplan for den sjældne røde glente har Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i samarbejde med Miljøministeriet udgivet en folder med glentevenlige råd. Målet er, at Danmark skal få en glentebestand på mindst 250 par
Jan Skriver
Nu er der udkommet en brugsanvisning i at få flere røde glenter i vores natur.

”Den røde drage – anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark”, hedder folderen, der på 12 farvestrålende sider giver konkrete bud på håndsrækninger til den smukke ådselæder med den kløftede hale.

Drop brugen af muse- og rottegift nær bygninger og tekniske anlæg. Respekter det flere år gamle forbud mod giften ”parathion”.

Undlad bukkejagt nær redestederne og begræns brændesankning og opskæring i en passende radius af de træer, hvor glenterne har deres reder. Undgå forstyrrende færdsel om foråret nær glenternes reder.

Sådan lyder buketten af overordnede gode råd til en større glentevenlighed i det danske landskab i folderen, der samtidig lægger op til dialog mellem ejere af glenteterritorier og medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening om en frivillig beskyttelse af ynglelokaliteterne.

Både nationalt og internationalt er der brug for hjælp til den røde glente, der globalt set er en truet art.

I 2004 blev den samlede verdensbestand bedømt til mellem 18.000 og 24.000 par røde glenter.
Stort set alle findes inden for Europas grænser, hvor Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de ”røde drager”.

Men netop i disse lande er bestanden nu faldende blandt andet som følge af ulovlig bekæmpelse.

Derfor er den røde glente optaget på IUCN’s (World Conservation Unions) globale rødliste over truede arter. Og en ny analyse fra den verdensomspændende fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International viser, at glenter er blandt de europæiske fuglearter, som vil blive truet af klimaændringerne.

EU har pålagt Danmark at gøre en særlig indsats for den røde glente.

Det er baggrunden for den handlingsplan, som Dansk Ornitologisk Forening har lavet i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, regionerne og Zoologisk Museum.

Den nye folder, der er udgivet med økonomisk støtte fra Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet er et led i at få handlingsplanens elementer ud til hele befolkningen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Biolog Michael Borch Grell.
Tlf. 33 28 38 20 eller mobil 22 12 72 40.