Danske fugle skal vintertælles

mandag 17. december 2007 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Er der fuglekonger i granplantagerne? Er canadagåsen stabil, og vil sangsvanen indtage endnu flere naturscener med sin sang? Dansk Ornitologisk Forening vil de næste uger tage pulsen på vinterens fugleliv i Danmark ved hjælp af tællinger over hele landet
Jan Skriver
Flere end 200 rutinerede fugletællere vil i perioden fra 20. december og en måned frem være flittige i felten for at tælle fugle på 290 ruter jævnt fordelt i Danmark. Ruterne er hver omkring fem kilometer lange.

De ornitologiske revisorer vil bogføre alt, der sidder i krat og skove eller flyver forbi i det åbne landskab.

Den mindste fuglekonge og de mægtige vingefang som sangsvaner og canadagæs vil blive talt, og navnlig de store vegetarer bliver der generelt flere af.

Canadagåsens danske vinterbestand er mere end fordoblet de senere år, så der nu i de mørke måneder ses op imod 15.000 individer af denne fremmede fugleart, der oprindeligt hører hjemme i Nordamerika.

Noget tyder dog på, at canadagåsen har toppet, og måske er bestanden ved at finde et stabilt niveau.

Til gengæld fortsætter fremgangen for sangsvanen, og i disse år bliver der observeret tre gange flere sangsvaner sammenlignet med tidligere. Op imod 30.000 sangsvaner er talt i det danske vinterland.

DOF's midvintertællinger er med til at give et fingerpeg om mange af de almindelige danske fugles aktuelle situation.

- Det er vinter nummer 33 i træk, hvor vi laver disse tællinger, der finder sted på nøjagtigt samme ruter som de foregående år. Vi har altså kontinuerlige registreringer af danske fugle fra en tredjedel århundrede. Det er sådanne lange tidsserier, der giver os ny viden, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Det vil være de samme trænede ornitologer, der udfører tællingerne, og de vil gøre det på samme tid af dagen som de andre år. Denne stabilitet i metoden betyder, at vi direkte kan sammenligne tællingerne fra år til år og på den måde få et fingerpeg om, hvilke fugle, der aktuelt har det godt og hvilke der måske er gået ned i antal, siger Henning Heldbjerg, der leder DOF’s punkttællinger, der bruges til at overvåge de danske fuglebestande med.

- Ved at tælle og sammenligne kan vi for eksempel blive klogere på de mekanismer, der giver mange eller få fugle i landskabet om vinteren, siger Henning Heldbjerg.

DOF's punkttællinger viser for eksempel med al tydelighed, hvordan hårde vintre påvirker fuglelivet.

- Den seneste kolde vinter i 1996/97 var hård ved fuglekonger og gærdesmutter. Mange døde af kulde og mangel på føde. Ynglebestanden var i bund året efter den vinter. Vores tællinger viste også, at halemejsen blev hårdt ramt dengang. Men allerede året efter var bestandene igen oppe på den sædvanlige størrelse. Nu har vi haft omkring 10 milde vintre i træk, og det afspejler sig naturligvis i fuglefaunaen. Hvis det milde vejr fortsætter, vil der sandsynligvis blive talt ekstra mange gærdesmutter og fuglekonger den kommende måneds tid, siger biologen.

Yderligere oplysninger hos Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00.

Biolog Henning Heldbjerg, direkte 33 28 38 27.