Fuglene indtager det nye Tryggelev Nor reservat på Langeland

onsdag 5. januar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Under en måned efter at naturgenopretningen af et 70 ha stort vådområde i den nordlige del af Tryggelev Nor er startet, har masser af fugle indfundet sig.
Søren Ferdinand Hansen
14 blisgæs, 4 sædgæs, 6 sangsvaner og tusindvis af måge- og kragefugle har allerede fået glæde af den nystartede naturgenopretning af Nørreballe Nor, som fremover vil være en del af Fugleværnsfondens Tryggelev Nor reservat.

Kun en måned efter Fugleværnsfonden standsede afvandingen af det 70 ha. store areal er fuglene ved at genindtage det gamle vådområde.

Måge- og kragefugle i tusindvis holder nytårskalas på de mange regnorme, der tvinges til overfladen efterhånden som arealet oversvømmes. Gæs og svaner finder ro og føde i Fugleværnsfondens naturreservat. Se de seneste observationer fra området her.

Den store mængde nedbør i den seneste tid betyder, at søen hurtigt fyldes med vand, og vanddybden er på en måned allerede 0,75 m.

Fugleværnsfonden har siden 1975 drevet fugle- og naturreservatet Tryggelev Nor. Naturgenopretningen udvider reservatet fra 100 til 180 ha.

Udvidelsen af Tryggelev Nor koster mange penge. Du kan hjælpe Fugleværnsfonden med udgiften på 2,1 millioner kr. ved at indbetale et støttebeløb - her på hjemmesiden - eller på giro 509 42 32. Alle bidrag, store som små, er velkomne.