Flere gæs og ænder i Tryggelev Nor efter naturgenopretning

onsdag 16. februar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Naturgenopretningen i Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor på Langeland har allerede resulteret i mange flere fugle. Oplysninger fra DOFbasen viser, at flere grågæs og pibeænder end nogen sinde før holder til i området.
Søren Ferdinand Hansen
I starten af januar sås 900 grågæs i det nye reservat. Vinteren forinden var der på samme tid 500 grågæs i området. I slutningen af oktober observerede lokale ornitologer 1800 grågæs, den største flok i hele Fyns Amt i denne vinter, i Nørreballe Nor. Fremgangen i antallet af gæs skyldes, at Fugleværnsfondens reservat Tryggelev Nor er udvidet med ca. 70 ha, hvorved der er skabt et stort nyt fødekammer samt forbedrede muligheder for ro og fred i reservatet.

Der er endvidere set pæne flokke af den sjældnere blisgås i Nørreballe Nor. Største flok var på 28 individer først i januar 2005.
Efterhånden som vandet i Nørreballe Nor stiger, oversvømmes tidligere marker. Dette blotlægger et stort fødekammer for pibeanden i form af græs og spildkerner fra landbruget. Som en af de få svømmeænder ynder pibeanden nemlig at græsse på land. I starten af januar er der set 210 pibeænder i noret.

Køer på græs skal sikre fremtiden for grågæs og pibeænder i Tryggelev Nor

I januar måned har Fugleværnsfonden opsat 2 km. elektrisk hegn i reservatet. Hegnene er nødvendige for at køer kan afgræsse de enge, der opstår rundt om det nye Nørreballe Nor.
Hvis ikke området afgræsses, vil det vokse til i brændenælder, dueurter og tagrør. Gæssene og de græssende pibeænder er imidlertid afhængige af, at der i området findes enge med kort græs. Her kan de finde føden i form af energifyldte skud fra engenes græsarter, og holde øje med rovdyr. I tilfælde af forstyrrelse vil søen være et sikkert tilflugtssted.

I april måned slippes de første køer ud på den nye eng ved Nørreballe Nor.

Giv et bidrag til fuglene i Tryggelev Nor

Naturgenopretningen i Tryggelev Nor koster mange penge. Du kan hjælpe Fugleværnsfonden med udgiften på 1,8 millioner kr. til købet af 70 ha. ny jord i reservatet ved at indbetale et støttebeløb - eller her på hjemmesiden - eller på giro 509 42 32. Alle bidrag, store som små, er velkomne.