Tusindvis af fugle trues af olieudslip

tirsdag 25. januar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
2000 svømmefugle er allerede ramt og aflives nu af Miljøministeriet. Mindst 50.000 svømmefugle opholder sig i øjeblikket i Storebæltsområdet
Meldingen om de mange ramte fugle har fået DOF til at reagere. Biolog Knud Flensted forklarer, at Storebælt er et klassisk overvintringssted for flere havfugle, og at de netop derfor er særlig udsat i tilfælde af olieudslip. Det er langt fra første gang foreningen opfordrer Miljøministeriet til at sikre en bedre kontrol på området, da det desværre er et tilbagevendende problem. Næsten årligt oplever Danmark større udslip, og nogle år taler man om decideret katastrofer.

I Storebælt raster der i øjeblikket mindst 50.000 svømmefugle, heriblandt mange edderfugle, fløjlsænder, sortænder, havlitter og gråstrubet lappedykker. Store dele af Storebælt er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde.

De berørte fugle ligger nu langs rev og øer udfor Vestsjællands kyst og langt de fleste af dem vil bukke under. Vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi fra Odsherred Statsskovdistrikt udtaler til Ritzaus Bureau, at der ligger en gruppe på cirka 1000 fugle i vandet ved Omø. Ved Sprogø og Musholm er grupper på 200-300 fugle samlet.

Vildtkonsulenten forventer, at mange fugle på et tidspunkt vil søge op på land for at få varmen, og at man der vil søge at aflive dem, for at spare dem for en langsom og smertefuld død.

DOF vil løbende følge med i udviklingen og opfordrer til, at man kontakter såvel Skov- og Naturstyrelsen, som DOF, i fald man ser olieskadede fugle.

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade 53,
2100 Kbh. Ø.
Telefon: 39 47 20 00
E-mail: sns@sns.dk

Dansk Ornitologisk Forening
Vesterbrogade 138-140
1620 Kbh. V.
Tlf. 33 31 44 04
E-mail: dof@dof.dk