Skandaløst ringe olieberedskab

fredag 4. februar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening finder det dybt beskæmmende, at Danmark igen kan notere en rekord i antallet af olieforureninger i de danske farvande. Overvågningen af tankskibene er for dårlig og indsatsen ved ulykker er alt for langsommelig. Det rammer tusindvis af overvintrende dykænder i de danske farvande.
"Desværre sker en alt for stor del af olieforureningerne helt bevidst," siger næstformand i DOF, Egon Østergaard. "Tankskibene renser tankene i åbent vand, fordi det er det nemmeste og det billigste. Og fordi Danmark ikke fører ordentlig kontrol med skibene, bliver synderne kun meget sjældent fanget. Selvom SOK har konstaterede 152 olieudslip i 2004, er realiteterne, at Sverige og Tyskland registrerer mange flere, så der er sandsynligvis flere forureninger derude."

"Et andet problem er, at beredskabet ved forureningerne er for ringe," fortsætter Egon Østergaard, "så undersøgelserne tager for lang tid og skibene er for længst ude af de danske farvande, når det bliver fastslået, at de er årsag til forureningen."

DOF foreslår, at flyovervågningerne effektiviseres og intensiveres, så bevidste olieforurenere afsløres. Desuden bør det oprettes et rejsehold, hvor erfarne repræsentanter fra Miljøstyrelsen, Søværnet Operative Kommando og Beredskabsstyrelsen lynhurtigt kan sætte i gang med bekæmpelse af forureningen inden den breder sig.

Yderligere oplysninger hos Egon Østergaard, tlf. 97 47 62 10.

Oplysninger om DOF hos komunikationschef Tine Stampe, tlf. 33 31 44 04.

Det viste foto kan frit bruges. Billedet kan hentes i bedre opløsning her.

Fakta:

- I 1995 transporteredes 77 millioner tons olie med olietankere i Østersøen.

- Hvis alle planer om anlæg af nye terminaler og udvidelse af eksisterende anlæg gennemføres, vil kapaciteten øges til 177 millioner tons.

- I følge HELCOM (Helsinki-kommissionen for Østersøens havmiljø) registreredes 455 ulovlige olieudslip i Østersøen i 1998.

- Hver vinter overvintrer over ½ mio. ederfugle i de danske farvande.

- Hver vinter overvintrer 4 millioner havlitter i de danske farvande. Dette udgør hovedparten af hele den europæiske bestand.