Skyer - sådan da - af skestorke

tirsdag 1. august 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Et rekordstort antal af skestorke på 80-100 individer kan i disse uger opleves i reservatet Vejlerne i Nordvestjylland. Og i Skjern Ådalen er der denne sommer noteret flere end 50 skestorke.
Jan Skriver
Der fløj en havørn over søen, hvor de sjældne fugle stod og blundede med deres spiseskeer under vingerne.

Men ørnen var højt oppe, og alle de potentielle byttefugle bevarede roen og blev stående.
Få minutter senere kom en kleppert af en duehøg jagende, og dette smidige muskelbundt af en rovfugl skabte panik, hvor havørnen næppe havde forårsaget mere end et par løftede øjenbryn.
Hele flokken af skestorke eksploderede i flugt og en hvid streg af rastende ibiser ved det lave vand mellem den grønne eng og mudderfladen forvandlede sig til lette, levende sommerskyer.

I selskab med sortklirer, hvidklirer, kobbersnepper og svømmeænder i hundredvis flygtede skestorkene og tog et par runder over Vestsøen på Bygholm Vejle i reservatet Vejlerne mellem Thisted og Fjerritslev.

Duehøgen havde fejlet og jog videre mod nye overraskelser, mens en af Danmarkshistoriens største flokke af skestorke landede og lod roen falde på sig.

Store dele af juli er der talt en flok på mindst 85 skestorke på Bygholm Vejle. Et sted mellem 90 og 100 skestorke befinder sig i fjordlandet, hvilket formentlig er det største antal skestorke i et dansk område nogensinde.
19 par skestorke har i år ynglet i Limfjordsområdet, mens 14 par har fået unger fra kolonien i Ringkøbing Fjord ved Skjern Å.
I Skjern Enge er der i løbet af juli noteret en flok skestorke på over 50.

I august vil fuglene i Vejlerne og ved Ringkøbing Fjord formentlig sprede sig en smule mere i landskabet, og vil da kunne ses mange steder ved føderige småsøer i våde engområder.

De fleste skestorke vil i løbet af september trække mod Vadehavet, hvor de vil mødes med tyske og hollandske artsfæller, som de følger på trækket mod syd.