Rudbøls storke har unger

onsdag 28. juni 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
For første gang siden 2000 er der udsigt til flyvefærdige unger fra reden i Rudbøl ved Tøndermarsken, oplyser DOF.
Jan Skriver
I Rudbøl lige nord for den dansk-tyske grænse har et storkepar i øjeblikket to levedygtige unger, der vil blive ringmærket i begyndelsen af juli.
Storkeparret har haft tre unger, men den ene blev for nogle dage siden kastet ud af reden af forældrefuglene og døde.

Når der er mangel på føde, regulerer storkene antallet af unger ved at kaste den mindste unge ud, så der er føde nok til de unger, der er tilbage.

Parret i Rudbøl er et ungt storkepar på tre år, som i år yngler for første gang. Begge fugle er ringmærket, så man kan se, at de stammer fra storkeopdræt på Vadehavsøen Föhr i Tyskland.
Den ene af de unge Rudbøl-storke opholdt sig fra 15. april og en uge frem i reden i Ribe. Så tog den ud for at lede efter en mage, som den fandt i Rudbøl-området.

En tid tydede meget på, at parret ville slå sig ned i Aventoft på den tyske side af grænsen, men det blev altså Rudbøl.

- Det er glædeligt, at storkeparret i år har formået at holde liv i to af de tre unger. Da storkene i 2000 senest havde unger i reden i Rudbøl døde ungerne på grund af kulde, regn og mangel på føde, siger Hans Skov, Dansk Ornitologisk Forenings ekspert i storke.