Sjælland ved at blive storkeland

onsdag 28. juni 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere og flere vilde storke fra Polen og Tyskland bliver fristet af Nordsjælland, der de senere år har fået en lille, men stabil storkebestand grundlagt af afhoppere fra et storkeprojekt i Skåne, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
I Hvedstrup nordøst for Roskilde har storkeparret, der stammer fra et skånsk storkeprojekt, tre unger, som netop er blevet ringmærket.

Ved Esrum Sø holder en enlig stork til i en rede ved Esrum Mølle, og i Lillerød er der på det seneste set et storkepar tilsyneladende på udkig efter en bolig.

Desuden har en stork siden slutningen af april holdt fast til i området mellem Karlebo og Nivå.
Nordsjælland er blevet en landsdel, hvor der bliver set ganske mange hvide storke i Danmark.

- For fem år siden ville jeg have forsvoret, at Sjælland igen ville blive et storkeland med muligheder for måske en halv snes ynglepar. Jeg har ændret opfattelse, for jeg kan se, at der ses mange storke her. Der synes at være terræn og fødemuligheder til en lille fast bestand af hvide storke på Sjælland, primært i Nordsjælland, siger Hans Skov, der er storkeekspert i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- En del af storke-iagttagelserne skyldes fugle fra det skånske projekt med opdræt af storke. Men vi kan konstatere, at et stigende antal polske og tyske storke bliver set på Sjælland, og der er en tendens til, at fuglene bliver hængende i længere tid i det østdanske. Der er en selvforstærkende virkning; når der først er storke i et terræn, bliver andre tiltrukket. Jeg tror, der er realistiske muligheder for en mindre fast bestand af storke på Sjælland som er grundlagt af skånske, polske og tyske fugle. Og som vel at mærke har deres træk-instinkter intakte, så de flyver mod sydvest om efteråret for at holde vinter i Sydspanien eller Afrika. Vi kan se, at Hvedstrup-ungerne har bevaret deres drift til at trække, siger Hans Skov.

I 1934 ynglede cirka 100 par hvide storke på Sjælland, men den folkekære flyver forsvandt i løbet af 1960'erne fra øen som ynglefugl.
I 1970'erne og 80'erne blev der i reglen kun set en håndfuld storke hvert år på Sjælland. Men nu er svæveflyveren tilbage i luftrummet.

- Storken er de seneste 10 år for alvor blevet en del af landskabsbilledet igen i Østdanmark. I 2001 blev mindst 98 forskellige storke observeret på Sjælland. Tallet er i dag formentlig højere. Bestanden af storke i Polen og Tyskland har de seneste ti år haft fremgang, så mange ungfugle fra landene syd for Østersøen trækker til Sjælland, hvor flere lader sig friste af det nordsjællandske landskab. På mange måder er Nordsjælland med sine mange hobbylandbrug og marker med høslæt og heste et klassisk storketerræn. Storken vantrives i monokulturer med kornavl og svineindustri, men har det godt, hvor landskabet er varieret og bliver åbnet, når der slås hø, siger Hans Skov.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00.