Hjælp havets måge med et hotel i Hirtshals

lørdag 18. maj 2024
Den hvide havmåge, riden, trænger til bedre boligforhold på havnen i Hirtshals. DOF BirdLife opfordrer til at bygge et mågehotel eller et kunstigt fuglefjeld til riden, der er en sjælden ynglefugl i Danmark og en art i dramatisk tilbagegang på globalt plan.
af Jan Skriver

 Rider foto Jan SkriverSærligt på grund af mangel på føde er riden gået dramatisk tilbage på globalt plan de senere år. Foto: Jan Skriver. 

I mange år har adskillige par rider bygget rede på østmolen ved indsejlingen til Hirtshals Havn, men stedet er voldsomt udsat for vind og bølgeskvulp, så ynglesæsonerne ender i reglen uden flyvefærdige unger. Rederne skyller i havet.

Hvis riderne derpå etablerer sig på bygninger i havneområdet, er de ofte uønskede, og det er sket, at deres reder er blevet fjernet, selv om fuglen er fredet.

Derfor foreslår Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife), at man gør en større indsats for at invitere riden ind i havneområdet med permanente sikre redesteder i form af særlige redehylder på bygninger, hvor mågerne er velkomne.

Rider på Bulbjerg og i Hirtshals

- Riden er gået dramatisk tilbage på globalt plan de senere år, og også i Danmark, der huser blot 300-500 ynglepar, er tendensen nedadgående. Tilbagegangen skyldes primært fødemangel i de havområder, hvor mågerne søger føde. Derfor er der brug for al mulig hjælp til riden, hvis tilbagegangen skal bremses, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

 Rider bygger rede foto Jan SkriverRider bygger rede. Foto: Jan Skriver. 

Kalkklinten Bulbjerg i Nordvestjylland huser Danmarks største koloni på cirka 400 par rider, og her er de smukke havmåger en attraktion til glæde for besøgende ved havet.

- Hvis man etablerer redehylder på særligt udvalgte steder på havnen i Hirtshals vil man kunne give besøgende og fastboende en tæt-på-naturoplevelse og på samme tid forebygge konflikter på grund af mågernes redebyggeri på uønskede steder og de fugleklatter, der nu engang følger med, siger Knud Flensted.

Læs også: 
Kysternes flyvende altmuligmænd er tema på Naturmødet i Hirtshals
Invitér byens måger tilbage til havnene

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf.  21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.