Invitér byens måger tilbage til havnene

lørdag 18. maj 2024
Man kan godt byplanlægge sig ud af de værste konflikter mellem kystnaturens måger og byens folk, mener DOF BirdLife, der har de danske mågearter som tema på Naturmødet i Hirtshals i dagene 23-25. maj.
af Jan Skriver

 Solvmage ytrer sig foto Jan Skriver
DOF BirdLife opfordrer til at designe bynære væresteder for de måger, som i reglen med deres territorie-skrig giver anledning til de fleste klager fra byens beboere. Foto: Jan Skriver. 

Lav kunstige øer specielt designet til måger og terner. Byg gamle siloer eller bygninger om til fuglefjelde, eller lav reservater for kystnaturens måger og terner. Det kan man gøre ved at lægge ral eller grus ud på flade arealer i særlige indhegninger, som oven i købet vil kunne berige byens folk med et indblik i fuglenes familieliv.

Sådan foreslår Dansk Ornitologisk Forening (DOF BirdLife), at man kan forebygge sig ud af det stigende antal konflikter mellem ynglende måger og byens folk.

- I mange større danske havnebyer er flere arealer på havneterræner, der tidligere var præget af industri, de senere år blevet forvandlet til byggerier med boliger, kontorer og forretninger. Det har ført til stigende konflikter mellem de måger, der engang stort set havde monopol på havnene som levesteder, og de mennesker, som har overtaget pladsen på havnene og i de kystnære områder, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

Reservér særlige pladser til måger

- Ved at tænke mågerne og kystnaturen bedre ind i byplanlægningen, kan man forsøge at forebygge konflikter. Der er eksempler blandt andet fra Storbritannien på, at designede ynglepladser for måger har virket som rene magneter på fuglene. Stormmågen yngler i små kolonier, og den kan med omtanke og viden om mågernes adfærd og levevis lokkes til at etablere sig ganske bestemte steder i små mågereservater, hvor den ikke generer mennesker. Det vil være en langt mere holdbar og konstruktiv løsning end den bekæmpelse, der finder sted år efter år for at forhindre mågerne i at yngle på de flade tage i havnebyerne, siger biologen.

Hold madkassen lukket for måger

DOF BirdLife opfordrer til at designe bynære væresteder for de stormmåger og sølvmåger, som i reglen med deres territorie-skrig giver anledning til de fleste klager fra byens beboere. Og så bør den let tilgængelige føde i bybilledet i højere grad fjernes, så den ikke frister fuglene til bylivet.

- Hvis man vil forebygge konflikter mellem byfolk og måger, er en fjernelse af alt spiseligt affald i midtbyen og på havnefronterne afgørende. Der skal kun være lukkede skraldespande i byerne. Måger er eksperter i at finde let tilgængelig føde. Hvis der slet ikke er noget at komme efter af føde i byerne, så mindsker vi konfrontationerne. Og man skal naturligvis helt holde op med at fodre måger, ligesom man fodrer ænder i byparkerne, siger Knud Flensted.

Læs også: 
Kysternes flyvende altmuligmænd er tema på Naturmødet i Hirtshals
Hjælp havets måge med et hotel i Hirtshals

Yderligere oplysninger:

Knud Flensted, biolog DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
Tlf. 33 28 38 00