DOF: Ny havplan giver mere plads til fuglebeskyttelse, men skuffer på flere områder

torsdag 8. juni 2023
Et nyt fuglebeskyttelsesområde ud for Esbjerg og ti procent strengt beskyttet hav bliver hilst velkomment af DOF BirdLife. Men Danmarks nye havplan præsenterer samtidig en ringe placering af mange af de strengt beskyttede havområder og åbner igen døren for en vindmøllepark i et internationalt vigtigt fugleområde.
af Anton Gundersen Lihn

Sortand Jorn Skeldahl 2Det nye fuglebeskyttelsesområde er vigtigt for store koncentrationer af rødstrubet lom og af international betydning for bestanden af sortænder. Foto: Jørn Skeldahl (sortænder).

Danmark er blevet et fuglebeskyttelsesområde rigere, men samtidig er flere dele af den nye havplan kritisable, mener Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark.

- Det er positivt, at vi nu får endnu et stort fuglebeskyttelsesområde, der tilmed binder flere beskyttede områder sammen. Området er vigtigt for store koncentrationer af rødstrubet lom og af international betydning for bestanden af sortænder, siger Egon Østergaard, formand i Dansk Ornitologisk Forening (DOF)/ BirdLife Danmark.

Men havplanen har også væsentlige mangler og problemer set fra fuglenes synspunkt.

Ingen streng beskyttelse langs kysten

Ifølge planen skal ti procent af havarealet være strengt beskyttet i 2030 i modsætning til de nuværende fire procent. Det, i sig selv, er godt, men udmøntningen er ikke optimal.

- Hovedparten af de strengt beskyttede områder er placeret uden for fuglebeskyttelsesområderne. Der er altså stort set ingen af fuglenes vigtigste områder, der kommer til at nyde den optimale beskyttelse. Og ingen af de strengt beskyttede områder ligger langs kysterne, og det er netop de kystnære, lavvandede områder, der har særlig stor betydning for fuglene, siger Egon Østergaard.

I aftalen om den nye havplan bliver også åbnet for muligheden for at fortsætte arbejdet med at bygge en havvindmøllepark ved Omø i Smålandsfarvandet mellem Sjælland og Lolland. Og det er særdeles problematisk.

DOF BirdLife har tidligere kritiseret placeringen af havvindmølleparken, der ligger i et fuglebeskyttelsesområde af stor international betydning for dykænder og andre vandfugle – blandt andet ederfugle, sortænder og fløjlsænder.

Områder med havvindmøller bør ikke kaldes beskyttet natur

Generelt er placering af havvindmøller i fuglebeskyttelsesområder uacceptabelt, mener DOF BirdLife.

- Spørgsmålet er, om man overhovedet kan tælle et område med som beskyttet natur, hvis der er havvindmøller i det. Det gælder for eksempel det nye fuglebeskyttelsesområde, hvor der ligger havvindmølleparkerne Horns Rev 1, 2 og 3. En række arter bliver fortrængt af larm, lys eller aktivitet fra store områder omkring møllerne, mens andre arter bliver ofre for kollisioner, siger Egon Østergaard.

- Der er ingen grund til at forringe fuglebeskyttelsesområderne med havvindmølleparker. Der er rigelig plads til både rige fugleområder og vindmøller, siger han.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00