DEBAT: Vindmøller ved Omø vil fortrænge følsomme fugle

tirsdag 14. september 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Smålandsfarvandet har stor global betydning for flere truede og sårbare havfuglearter. Men en havvindmøllepark i området vil skræmme de følsomme fugle væk fra det vigtige raste-, fouragerings- og fældningsområde. Derfor må der findes en anden placering til vindmøllerne, skriver Hans Meltofte og Knud Flensted i et debatindlæg på Altinget.dk
af Hans Meltofte, formand i Naturpolitisk Udvalg i DOF BirdLife og Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife

sortand han JLSortanden er blandt de arter, der benytter området nær Omø, hvor der er planlagt en havvindmøllepark. Foto: John Larsen.

Følsomme fuglearter vil blive skræmt væk fra et af verdens vigtigste havfugleområder, hvis havvindmølleparken Omø Syd bliver virkelighed, skriver Hans Meltofte, formand i Naturpolitisk Udvalg i DOF BirdLife og Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife i et debatindlæg på Altinget.dk.

- Visse fugle kan vænne sig til vindmøller, men nogle fuglearter er desværre meget følsomme, og det er efterhånden ganske veldokumenteret. Især havfuglearter, som sortænder, fløjlsænder og lommer er ekstremt følsomme over for forstyrrelser og ikke mindst over for forstyrrelser fra vindmøller, skriver Hans Meltofte og Knud Flensted.

Efter DOF BirdLifes vurdering er der rigelig plads til havvindmølleparker andre steder i de danske farvande. Imellem halvdelen og to tredjedele af de danske farvande vil det være relativt uproblematisk at opstille havvindmøller i forhold til beskyttelse af fugle og anden biodiversitet.

Læs hele debatindlægget fra Hans Meltofte og Knud Flensted på Altinget.dk.