Nu stilles der skarpt på forårets tidligste ynglefugle

onsdag 15. marts 2023
Med de tidlige yngletidstællinger opnås endnu bedre bestandsindekser for de tidligt ynglende fugle som grågås, musvåge og skovspurv. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer alle personer med et godt fuglekendskab til at deltage.
af Jan Skriver

 Tidligt kuld af gragaeslinger foto Jan SkriverDet er efterhånden blevet reglen mere end undtagelsen, at de danske grågæs fra start marts er i fuld gang med deres ynglesæson. Her ses et tidligt kuld af grågæslinger. Foto: Jan Skriver

For ganske få årtier siden blev årets første gulgrønne gæslinger hos grågåsen i reglen set mod slutningen af april, for de voksne havde indledt deres familieliv en god måneds tid forinden mod slutningen af marts.

Sådan er det ikke nødvendigvis længere, for grågåsen har de senere år præsenteret den nye generation allerede de sidste dage af marts eller i begyndelsen af april.

- Grågåsen er et af de tydeligste eksempler på, at flere danske ynglefugle ændrer deres ynglecyklus i retning af tidligere og tidligere æglægning. Hårde vintre kan naturligvis udsætte ynglesæsonen, men det er efterhånden reglen mere end undtagelsen, at de danske grågæs er i fuld gang med deres ynglesæson tidligt i marts, så de kan vise gæslingerne frem omkring månedsskiftet marts/april. Det er en måned tidligere, end tilfældet var for tre-fire årtier siden, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i DOF BirdLife.

Mere viden år for år, punkt for punkt

For at få mere viden om de tidlige ynglefugle sendte DOF BirdLife midt i marts 2021 den første punkttælling i felten med fokus på ynglefuglene.

 Spaetmejse ved redehul vil den begynde at yngle tidligere og tidligere foto Jan SkriverPunkttællingsmetoden går ud på, at optælleren fordeler 10-20 punkter på sin rute, hvad enten den er lagt i skov, agerland, by eller kystnatur. Spætmejse ved redehul. Foto Jan Skriver. 

- Indicier peger i retning af, at arter som musvåge, stor flagspætte, spætmejse, blåmejse, råge, allike og skovspurv ligesom grågåsen indleder deres ynglesæson tidligere end for årtier siden. Ved at lave de tidlige punkttællinger i marts vil vi år for år få bedre bestandsindekser for arterne, og vi vil få større viden om, hvordan nogle arters forekomster ændrer mønster henover året som følge af klimaændringerne, siger Thomas Vikstrøm, der sammen med sin biologkollega i DOF BirdLife Daniel Palm Eskildsen samler de oplysninger, der engang vil tegne et nyt og aktuelt billede af danske ynglefugles forekomst og ynglecyklus.

I den første sæson med tidlige ynglefugletællinger fra 15. marts deltog 156 punkttællere, mens anden sæson fik 180 ornitologer af huse for at punkttælle sæsonens første ynglefugle.

Nu håber Vikstrøm og Palm, at endnu flere af DOF’s frivillige, aktive på tællefronten vil tage en tørn, så vi kan blive klogere på fuglenes reaktioner på ændringerne i klimaet.


Yderligere oplysninger:

Thomas Vikstrøm, biolog DOF BirdLife
Tlf. 29 70 02 24

Daniel Palm Eskildsen, biolog DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 50

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) BirdLife
Tlf. 33 28 38 00