Danmarksrekord af røde glenter i en grøn vinter

fredag 13. januar 2023
En landsdækkende tælling af røde glenter resulterede i weekenden i 759 individer. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange af de røde rovfugle.
af Jan Skriver

rod glente JL 16 9Med sin lange, kløftede hale, de lange kontrastrige vinger og den rustrøde farve er den røde glente en smuk og iøjnefaldende rovfugl. Den er ca. 25 procent større end Danmarks mest almindelige rovfugl, musvågen. Foto: John Larsen.

Den røde glente er blevet rekordernes rovfugl, for år efter år bliver der flere af de røde rovfugle med de kløftede haler i det danske vinterlandskab.

Det dokumenterer Dansk Ornitologisk Forenings årlige midvintertælling af røde glenter, som fandt sted i weekenden 7-8. januar.

Hele 759 røde glenter blev talt landet over dog med en klar overvægt af glenter i den østlige del af Danmark.

Sønderjylland og Vestjylland er stort set uden røde glenter om vinteren viser den regionale opgørelse over vinterglenterne, som bliver koordineret af den fynske ornitolog Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

I år er der heller ikke talt glenter i Nordsjælland og Københavnsområdet, oplyser Per Rasmussen, der samler tallene for de årlige vintertællinger og holder styr på udviklingen i den danske ynglebestand år for år.

- Den største overnatningsplads blev Sørninge ved Tissø, hvor 165 røde glenter blev talt. Ved Skandinavisk Dyrepark, der svigtede os under sidste års optælling, blev der talt 102 fugle, og en ny overnatningsplads blev opdaget mellem Viborg og Randers. Her var der 65 røde glenter. På Fyn blev glentetallet næsten fordoblet fra 56 til 106 individer i år, siger Per Rasmussen.

Som et kuriosum blev også sort glente observeret. En på Fyn og en måske to i DOF-Storstrøms område.

Flest i Danmarks østlige egne

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i den landsdækkende glentetælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte for niende år i træk.

Et halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser rød glente på denne tid af året, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning.

Langt de fleste røde glenter blev talt i Vestsjælland, Storstrømsområdet, på Fyn og i Østjylland, hvor mange glenter i timen før solnedgang cirkler omkring i terrænet og giver opvisning i graciøs rovfugleflugt.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder. Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke finder rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00