Fokus på røde rovfugle i en grøn vinter

onsdag 4. januar 2023
Ornitologer landet over vil den kommende weekend spejde efter røde glenter i og omkring rovfuglenes overnatningspladser. Den danske vinterbestand af rød glente ser ud til at holde stand på hjemmefronten trods uger med sne og frost i december.
af Jan Skriver

Rod Glente Jorn SkeldahlDen røde glente er i fremgang i Danmark, Sverige, England og Schweiz.Bestanden betegnes som stabil i artens kerneområder i Tyskland, Frankrig og Spanien. Foto: Jørn Skeldahl

Med en dansk varmerekord på 12,6 grader Celsius registreret nytårsnat i Abed på Lolland i frisk erindring vil et korps af ornitologer den kommende weekend kigge landet igennem for overvintrende røde glenter.

Spørgsmålet er, om decembers arktiske kulde og sne fik glenter til at forlade den danske natur for en tid? Det er nemlig tidligere set, at røde glenter flygter fra uger med kulde og sne.

- Vi ved, at meget sne kan sætte gang i rovfuglenes trækbevægelser mod sydvest til mildere egne. Men det lader ikke til, at Danmarks glenter er flygtet fra de hårde frostgrader og det snedække, der prægede de første uger af december. I hvert fald er der på det seneste talt en flok overnattende røde glenter på cirka 120 fugle i Sørninge øst for Tissø på Vestsjælland. Og en ny lokalitet med overnatning ved Tindbæk mellem Viborg og Randers har talt mindst 62 røde glenter. Meget tyder på, at der er ganske mange glenter i den danske midvinter trods det, at vinteren viste tænder for få uger siden, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter.

Sidste år på denne årstid talte danske ornitologer 566 røde glenter i det danske landskab. Det var ny rekord for en midvintertælling.

Flest glenter i egne mod øst

DOF’s glentetællere vil den kommende weekend koncentrere sig om at overvåge de lokaliteter, der traditionelt huser overnattende glenter. Generelt kan der ses glenter overalt i Nordøstjylland, Østjylland og på øerne. Kun den nordvestligste og vestlige del af Jylland er stort set uden glenter om vinteren.

- Hvis man tjekker DOFbasen, kan man pejle sig ind på de bedste glenteområder. Hvis ikke glenterne opholder sig i præcis det skovområde, hvor de måske blev set sidste vinter, bør man tjekke nabolaget. Rovfuglene har det med at skifte sovepladser fra sæson til sæson. For eksempel kan vi se, at glenterne veksler en del mellem sovepladser på Djursland, hvor Skandinavisk Dyrepark i flere sæsoner har været en topscorer, hvad angår antal overnattende glenter. Men det lader til, at glenterne her har skiftet lokalitet, siger Per Rasmussen, der med hjælp fra rundt regnet 100 erfarne feltornitologer vil samle det nationale glentetal efter tællingen.

De senere år har der tegnet sig et mønster af, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson.

I reglen er det en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne undgår risikomomenter på rejsen.

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00