DOF: Der er lyspunkter i regeringens vision for naturen, men alt for meget er uafklaret

torsdag 15. december 2022
Der er positive elementer i regeringsgrundlaget, men ambitionerne for naturen er begrænsede. Lyspunkterne er blandt andet en biodiversitetslov, beskyttelse af 30 procent hav og flere naturnationalparker, men der mangler blandt andet konkrete mål for beskyttelse på land, og ambitionerne på havet bør være endnu større, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

Sortand primo maj JLSom havnation har Danmark et særligt ansvar for det marine liv. Derfor bør regeringen være ekstra ambitiøse og øge beskyttelsen ud over EU’s mål om 30 procent beskyttet hav. Foto: John Larsen (sortand)

Den nye regerings visioner for naturen i den kommende valgperiode er ikke fuldstændigt ved siden af. Men de er heller ikke ligefrem til at råbe hurra for.

- Vi kunne godt have ønsket os, at naturen fyldte lidt mere, med flere konkrete mål og tiltag, men alt i alt ser det nogenlunde ud. Der er enkelte lyspunkter og ikke nogle store tilbageslag, siger Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife.

Det er meget positivt, at regeringen vil give naturen og biodiversiteten sin egen lov, som DOF BirdLife og 25 andre organisationer og 5 politiske partier stillede krav om under valgkampen. Loven skal bidrage til at nå EU-målet om 20 procent beskyttet natur og yderligere 10 procent strengt beskyttet natur i EU til lands og på havet.

Det er imidlertid meget ærgerligt, at SVM-regeringen har undladt at sætte konkrete mål for, hvor stor en del af det danske landareal, der skal beskyttes.

Biodiversitetsrådets rapport i november viste, at Danmark er bundskraber inden for beskyttet natur i EU med sølle 2,3 procent. Derfor er det helt afgørende, om regeringens naturlov vil nøjes med at sikre beskyttelse af for eksempel 5 procent på land eller flugte med EU’s ambitioner om 30 procent.

- Der er jo ikke meget at glædes over, hvis naturloven bliver en omgang vattet symbolpolitik. Så vi holder begejstringen lidt i ave, til vi ved, om de konkrete mål vil gøre en reel forskel for naturen på land, siger Egon Østergaard.

Vigtig beskyttelse til havs, men ambitioner bør være større

Til havs har regeringen til gengæld meldt et konkret mål ud. 20 procent af det danske havareal skal beskyttes og yderligere 10 procent skal være strengt beskyttet. Det er i tråd med EU’s strategi, og det er ganske positivt.

Men som havnation har Danmark et særligt ansvar for det marine liv. Derfor bør regeringen være ekstra ambitiøse og øge beskyttelsen ud over EU’s mål, så Danmark går forrest og yder en større indsats, for at EU når det samlede mål om 30 procent beskyttet hav.

- De danske farvande er vigtige for rigtig mange organismer, og især for millioner af fugle er havet omkring Danmark i international verdensklasse og har afgørende betydning for flere arter. Derfor er det vigtigt, at Danmark sætter ambitionerne for beskyttelse af havnaturen rigtig højt, siger Egon Østergaard.

- Formuleringen om sameksistens mellem fiskeri, havvind og natur er dog ret bekymrende. Der er ikke tale om reel beskyttelse af havnaturen, hvis der samtidig må trawles, bygges og være forstyrrende aktiviteter i de områder, der på papiret er beskyttede. Som udgangspunkt mener vi, at EU-fuglebeskyttelsesområderne skal friholdes fuldstændigt for blandt andet vindmøller, siger han.

Regeringens vision om muligheden for yderligere fem naturnationalparker og tre nationalparker er også positiv, men formuleringen er temmelig luftig og kan desværre alt for let fejes af bordet igen. Især forslaget om de tre nationalparker er kun rigtig brugbart, hvis naturen får førsteprioritet.

Klar til konstruktivt samarbejde

Regeringen lægger flere gange op til inddragelse af organisationer og aktører til at bidrage med viden blandt andet til en visionsplan for landbruget og for arealanvendelsen i Danmark.

DOF BirdLife er klar til at deltage i konstruktive samarbejder om visionerne for udformningen af den danske natur og de indsatser, regeringen vil lave.

DOF BirdLife ser også frem til samarbejdet med den nye miljøminister Magnus Heunicke.

- Selvom vi havde ønsket os mere på naturområdet, så ser vi også muligheder i regeringens visioner. Derfor er vi helt klar til at bidrage med ekspertise og samarbejde med ministeren og regeringen, der hvor vi kan. Det ser vi frem til og håber, at vi får mulighed for det, siger Egon Østergaard.

I løbet af den seneste valgperiode er der vedtaget mange positive tiltag for naturen, blandt andet forbuddet mod gødskning, sprøjtning og pløjning i paragraf 3-områder, naturnationalparkerne og 75.000 hektar urørt skov.

Indtil videre har disse tiltag stået urørt, og der er ikke indikationer i regeringsgrundlaget på, at tiltagene bliver rullet tilbage. Og det er også værd at glæde sig over.

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00