Træfældning i yngletiden: Sjældne natravne i fare

tirsdag 28. juni 2022
Sjældne natravne blev udsat for fare, da der blev fældet træer i artens kerneområde i den statsejede, Bordrup-Oksby plantage. En lokal ornitolog fik stoppet træfældningen. Men der bør slet ikke ske fældning af træer i ynglesæsonen, mener DOF BirdLife.
af Anton Gundersen Lihn

Natravn 5315x3543 Henrik Hougaard Larsen 229Foto: Henrik Hougaard Larsen (natravn).

Faren var overhængende for de sjældne natravne, da store skovmaskiner torsdag i sidste uge fældede træer i Bordrup-Oksby plantage ved Blåvand.

Det lykkedes ornitolog Bent Jakobsen at få stoppet træfældningen med en henvendelse til Naturstyrelsen om de sjældne beboere i området.

Ifølge formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard, er det helt tosset, at skovningsmaskinerne overhovedet kører på dette tidspunkt af året.

- Det er fint, at Naturstyrelsen stopper træfældningen, så snart de bliver gjort opmærksom på, at der er ynglende fugle i området. Men det burde slet ikke være nødvendigt. Der burde slet ikke foregå træfældning i ynglesæsonen, siger Egon Østergaard.

Stop fældning af træer på statens arealer i yngletiden

For godt en måned siden blev en stor hornugle-unge lemlæstet og mistede livet i en anden af statens skove i Midtjylland, da redetræet med to ugleunger blev ødelagt under en fældning.

Udover de kendte eksempler, hvor sjældne ynglefugle lider overlast af fældning i yngletiden, er der også et mørketal. Derfor er det eneste rigtige at slukke maskinerne i ynglesæsonen, siger Egon Østergaard.

- Vi opfordrer til, at man stopper med at fælde træer i første omgang på statens arealer i perioden fra 1. marts til 31. august. På den måde undgår vi fældninger af redetræer med ynglende fugle, og samtidig får alle skovens dyr den ro og plads, som er nødvendig i yngletiden, siger han.

Det er fortsat lovligt at fælde træer på statens arealer i yngletiden, så længe man ikke er bekendt med, at der er ynglende fugle i de træer, man fælder.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00