Sjælden ugleunge lemlæstet under skovfældning i yngletiden

fredag 27. maj 2022
Et redetræ med to unger af den fredede og sjældne stor hornugle er blevet ødelagt i Gludsted Plantage i Midtjylland. En af ungerne måtte aflives på grund af voldsomme skader fra fældningen. Dansk Ornitologisk Forening er vrede over hændelsen og kræver stop for fældning af træer i yngletiden.
af Anton Gundersen Lihn

IMG 9042De lokale ornitologer, Jimmy Madsen og Lone Vognstoft, fandt de to hornugleunger, der havde været i redetræet, der blev ødelagt under fældning af træer i området. Den ene af ungerne var voldsomt kvæstet og måtte aflives. Foto: Jimmy Madsen og Lone Vognstoft.

Der bør ikke fældes træer i yngletiden. Risikoen for de fredede fugle og deres reder er alt for høj, lyder den generelle og utvetydige besked fra Dansk Ornitologisk Forening.

Det går galt igen og igen, når man kører med store maskiner midt i yngletiden, også selvom man forsøger at finde de store rovfugles reder før fældningen. I Naturstyrelsens skov Gludsted Plantage mellem Silkeborg og Brande er et redetræ for få dage siden blevet ødelagt under fældning i skoven. I reden i træet ynglede et par af stor hornugle, der havde to unger i reden.

- Det er yderst kritisabelt, at der overhovedet foregår fældning af træer på statens arealer i ynglesæsonen, og vi har sagt det gennem mange år. Det er yderligere meget kritisabelt, at Naturstyrelsen ikke har styr på deres redetræer, når de starter de store skovningsmaskiner. Reden med hornuglen var en gammel duehøgerede, og den burde man have opdaget, hvis man havde kigget ordentligt efter, siger formand for Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark, Egon Østergaard.

Ugleunge lemlæstet og aflivet

Efter fældningen af træet fandt lokale ornitologer den ene unge kvæstet med brækkede vinger og rygsøjle, og den anden tilsyneladende uskadt gemt i et buskads. Den kvæstede unge blev aflivet som følge af de voldsomme skader.

Det er fortsat lovligt at fælde træer på statens arealer i yngletiden, så længe man ikke er bekendt med, at der er ynglende fugle i de træer, man fælder.

- Naturstyrelsen er åbenbart ikke bekendt med, at fuglene yngler på denne tid af året, for der bliver i hvert fald fortsat fældet masser af træer her om sommeren. Det er helt forrykt, og det bør man stoppe med, siger Egon Østergaard.

Stop fældning af træer på statens arealer i yngletiden

Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er dette bare endnu et eksempel i en talrig række af fældninger af redetræer i yngletiden.

- Vi opfordrer til, at man stopper med at fælde træer i første omgang på statens arealer i perioden fra 1. marts til 31. august. På den måde undgår vi fældninger af redetræer med ynglende fugle, og samtidig får alle skovens dyr den ro og plads, som er nødvendig i yngletiden, siger Egon Østergaard.

Sidste år mistede to havørneunger livet i en privat skov i nærheden af Skive, da havørnenes redetræ med ungerne også blev fældet midt i ynglesæsonen.

Stor hornugle, som den aktuelle fældning er gået ud over, er en sjælden ynglefugl i Danmark. Arten er en bilag 1-art under EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv, hvilket forpligter Danmark til at passe ekstra godt på den.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Knud Flensted, biolog i DOF BirdLife
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00