Stadig rod i gråænderne

torsdag 9. september 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Utroværdig indberetning af gråænder fortsætter i 2021. Tal fra Miljøstyrelsen, som DOF har fået indsigt i, viser, at indberetningen af gråænder udsat i den danske natur fortsat er mange gange lavere end produktionen af opdrættede gråænder til jagt.
af Anton Gundersen Lihn

B0009402I 2021 er der kun indberettet 75.000 udsatte gråænder, selvom en undersøgelse fra DCE (Aarhus Universitet) har vist, at de danske opdrættere af gråænder producerer omkring 350.000. produktionen af gråænder om året. Foto: Albert Steen-Hansen.

Trods opmærksomhed på manglende indberetninger af udsatte gråænder i næsten et år er der ikke sket nogen væsentlig forbedring.

Kun omkring 75.000 gråænder er indberettet udsat i den danske natur i 2021, viser tal fra Miljøstyrelsen, som DOF har fået indsigt i. Det er stadig ganske langt fra de omkring 350.000 gråænder, som hvert år produceres til udsætning i Danmark.

- En så omfattende, ulovlig udsætning må vel nærmest betegnes som rablende, og tilliden til denne gren af jagten har lidt et alvorligt knæk. De mange negative følgevirkninger af andeudsætningerne er 4-5 gange værre end man hidtil har vurderet ud fra omfanget af de indberettede udsætninger. Det understreger endnu engang, at udsætning af gråænder bør ophøre, siger formand i Dansk Ornitologisk Forening, Egon Østergaard.

350.000 udsætningsklare ællinger

Siden 2018 har lovpligtige indberetninger af udsatte gråænder til Miljøstyrelsen vist, at der kun blev udsat mellem 50.000 og 60.000 gråænder om året. Men i november 2020 viste en undersøgelse fra DCE (Aarhus Universitet), at de danske opdrættere af gråænder producerer et langt højere antal udsætningsklare gråænder om året - omkring 350.000.

I Vildtforvaltningsrådet bliver der set med stor alvor på den voldsomme uoverensstemmelse mellem den lave lovpligtige indberetning og den faktiske produktion af opdrættede gråænder til udsætning.

Det har resulteret i kritik fra DOF, en opfordring fra Danmarks Jægerforbund til at få indberetningerne på ret køl og en todelt indstilling fra Vildtforvaltningsrådet, hvor DOF, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet ønsker at stoppe udsætning af gråænder fuldstændigt. Tre andre organisationer vil nøjes med at stramme reglerne og kontrollen yderligere.

Ligeglade med reglerne

Men kaos i gråandeudsætningerne er altså fortsat ufortrødent med årets 75.000 indberettede gråænder, der ikke viser en synderlig forbedring, trods Vildtforvaltningsrådets fokus på problemet.

- Vi ser kun én reel løsning, og det er et fuldstændigt stop for udsætning af gråænder, for langt størstedelen af de jægere, der udsætter gråænder, har år efter år været ligeglade med reglerne, siger Egon Østergaard. 

Men er indberetningerne ikke bare bureaukrati, hvorfor er det væsentligt?

- Når der er så stort et mørketal, så giver det jo politikere, myndigheder og befolkning et fuldstændig falsk billede af de konsekvenser, som udsatte gråænder har for naturen. Vandhuller og søer bliver forurenet, de vilde gråænders gener bliver forurenet, fodringen tiltrækker rotter, og der er større risiko for fugleinfluenza. Og den påvirkning på naturen er altså fire til fem gange højere, end vi hidtil har troet. Det er et stort problem, så nu må den form for put and take-jagt høre op, siger Egon Østergaard.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife 
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) 
Tlf. 33 28 38 00