Stop udsætninger af skydefugle!

tirsdag 24. august 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere grønne organisationer kræver et forbud mod udsætning af gråænder til jagt, skriver bladet Fugle & Natur.
Fugle og Natur

iStock 92524260 stevesim forside
Udsætning af gråænder til jagt forurener søer og vandhuller med store mængder næringsstoffer. Undersøgelser har påvist at fosforkoncentrationen i søer med udsætning i gennemsnit var 70% højere end i søer uden udsætning. Foto: istock.

Udsætning af gråænder til jagt skal være fortid i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet har sammen indstillet til miljøministeren, at udsætning af gråænder forbydes efter 2022.

- DOF og vores allierede mener, at jagten alene bør basere sig på en livskraftig bestand af gråænder. Bestanden, der passerer Danmark, tæller 4,5 mio. fugle. Der er derfor ingen grund til også at udsætte ”kunstige” fugle, hvis udseende og genetik i øvrigt afviger fra de naturlige ænder, skriver DOF’s formand Egon Østergaard i en leder i medlemsbladet Fugle & Natur.

I 2008 påviste Danmarks Miljøundersøgelser, at der i søer med andeudsætning i gennemsnit er 70 % mere fosfor end i andre søer. Afføring fra de mange udsatte ænder forurener de naturlige søer og vandhuller. Hertil kommer, at de udsatte fugle fodres med korn i måneder efter udsætningen, og det tiltrækker rotter til foderpladserne. Desuden øges risikoen betragteligt for fugleinfluenza i de store koncentrationer af opdrættede ænder både før og efter udsætningen.

Udsætninger er seks gange større end indberetninger

I Norge forbød man da også i 2018 udsætninger af gråænder på grund af ”negative konsekvenser for biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd”.

- Lad os gøre det samme, siger Egon Østergaard.

I Danmark har jægerne i tre år, siden 2018, skullet indberette alle udsætninger af fasaner, gråænder og agerhøns til Miljøstyrelsen. I gennemsnit er der indberettet ca. 60.000 udsatte gråænder per år. En undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen af det Centrale Husdyrbrugsregister afslørede dog, at det reelle antal nærmere er 350.000 udsatte gråænder. Altså næsten seks gange så mange som det, jægerne årligt har fortalt myndighederne.

- Tiden er derfor inde til, at jagt på gråænder alene skal ske på den naturlige bestand og ikke på gumpetunge opdrættede individer, der blot udsættes for at blive skudt, og som forurener vores naturlige søer og vandhuller. Og når der snydes så meget på vægten, som det har været tilfældet her, så bør det være ligetil for miljøministeren at stoppe dette cirkus, siger DOF’s formand.

Yderligere oplysninger

Egon Østergaard, formand i DOF BirdLife
Tlf. 31 16 20 30

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00