Udsætning af gråænder er fem gange højere end officielle tal: DOF kræver stop for udsætning

mandag 25. januar 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der er rod i udsætningen af gråænder. Flere end 300.000 gråænder produceres årligt til jagt, men kun cirka 60.000 er registreret udsat per år. Det ligner snyd, det er kritisabelt, og derfor må udsætningerne af gråænder stoppes fuldstændigt, mener DOF.
af Anton Gundersen Lihn

Graand 3100x2100 Erik Borch 748DOF ønsker at udsætning af gråænder til jagt bliver stoppet fuldstændigt på baggrund af de mangelfulde registreringer. Foto: Erik Borch.

Officielt bliver der udsat omkring 60.000 gråænder til jagt om året, men uofficielt er tallet snarere langt over 300.000 gråænder.

- Det er stærkt kritisabelt, at der udsættes så mange ænder uden, at det bliver registreret. Jægerne har haft tre år til at få styr på registreringen. Men de officielle tal ligger konsekvent langt under virkelighedens udsætninger. Det er ikke bare en fejl, siger formand i DOF BirdLife, Egon Østergaard.

Problematikken blev afsløret af Politiken den 16. januar. Avisen har fundet beregningerne af det virkelige antal af udsatte gråænder i et notat fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, der er bestilt af Miljøstyrelsen.

DCE har indsamlet informationer fra landets producenter af gråænder og har beregnet, at den samlede produktion af ællinger (andehold under 100 ænder er ikke medregnet) i 2020 er 334.000-352.000. Det er mere en fem gange flere end de ca. 60.000 gråænder, der blev registreret udsat i 2020.

Registreringen af udsatte gråænder begyndte i 2018 efter en indstilling fra DOF og andre organisationer i Vildtforvaltningsrådet. Og de seneste tre år har registreringerne ligget på 52.000-60.000 udsatte gråænder om året.

Udsætningssnyd: Det er rent wild west

Men DCE’s beregning af andebesætningernes reelle produktion viser altså, at der er flere hundredtusind gråænder, der ikke er gjort rede for.

De forsvundne ænder kan heller ikke forklares med eksport. I 2020 blev der i alt eksporteret 2000 gråænder, oplyser Fødevarestyrelsen.

Derfor må der være tale om snyd og fusk med udsætning af de mange uregistrerede gråænder, siger Egon Østergaard.

- Det er rent wild west, og konsekvensen kan kun være et fuldstændigt stop for udsætning af gråænder, siger han.

Resultaterne i notatet fra DCE bliver nu taget op i Vildtforvaltningsrådet på mødet i marts med henblik på en indstilling til miljøministeren

I 2017 blev der indgået et forlig i Vildtforvaltningsrådet om udsætning af gråænder. Det var blandt andet her registreringen af udsatte gråænder blev indført. Forliget om gråænder udløber i 2022.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Egon Østergaard, formand i DOF
Tlf. 31 16 20 30