Sejr for truede gæs ved Viborg: DOF får medhold i vindmølleklage

mandag 28. juni 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der må alligevel ikke bygges vindmøller ved Vinge og Tjele Langsø nær Viborg. Det har Planklagenævnet netop afgjort, og det er en rigtig god nyhed for de overvintrende og truede tajgasædgæs i området.
af Anton Gundersen Lihn

2015 11 26 Lille Vildmose 014 j. Taigasaedgaes. Foto Hans Henrik Larsen 3Sædgåsen minder umiddelbart om grågåsen, men er en smule mindre, har den orange ben, og næbbet er orange med sorte tegninger. Sædgåsens navn skyldes, at den uden for yngletiden delvis lever af korn. Foto: Hans Henrik Larsen.

De sjældne og truede tajgasædgæs kan fremover tilbringe vintrene i sikkerhed, som de plejer, ved Tjele Langsø og Vinge nær Viborg.

Otte vindmøller, der ville være en alvorlig trussel for gæssene i området, må nu alligevel ikke blive opført.

- Jeg føler en stor lettelse. Området er meget vigtigt for tajgasædgæssene. Og de er utroligt stedtro og langt mere konservative med deres habitatvalg end for eksempel bramgæs. Derfor er det også meget glædeligt, at der ikke kommer vindmøller og tvinger dem væk fra området, siger Poul Hald Mortensen fra DOF Nordvestjylland.

Planklagenævnet har netop afgjort, at lokalplanen, der gav tilladelse til møllebyggeriet, ikke længere gælder, fordi den er i strid med reglerne om Natura 2000-områder.

Medhold i klage

Viborg Byråd vedtog lokalplanen i marts 2020 og gav tilladelse til byggeriet af vindmøllerne. Men det fik i april 2020 Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark til at klage over beslutningen.

Planklagenævnet har nu givet DOF BirdLife medhold i klagen, og det glæder Poul Hald Mortensen, der hidtil har været formand for DOF Nordvestjylland.

- Vi har vundet sagen, ikke mindst som følge af DOF’s grundige undersøgelser og Thorkild Brandts omhyggelige registreringer. Og Planklagenævnets afgørelse viser med al tydelighed, hvordan DOF med sin faglige stringens og underbyggede, faglige argumenter kan vinde selv svære sager. Det er meget glædeligt, siger Poul Hald Møller.

- Retfærdigheden er sket fyldest, og det er skønt at se, at de internationale beskyttelsesdirektiver virker i et land som Danmark, hvor naturen er presset fra mange sider. Naturen har også i denne sag fået hjælp af EU, siger han.

Tajgasædgæssene er truede, og en stor del af den skandinaviske ynglebestand besøger området ved Tjele Langsø og Vinge i vinterhalvåret.

GPS-registreringer viser, at gæssene dagligt pendler mellem Tjele Langsø og markerne ved Vinge og Nørreådalen. Vindmøllerne var planlagt til at skulle stå nærmest midt i gæssenes rute, hvor de ville udgøre en livsfarlig forhindring og måske risikere at forstyrre de sjældne gæs, så de forsvinder fra området.

Tyder på utilstrækkelig sagsbehandling

Danmark er forpligtet til at sikre en positiv udvikling for tajgasædgæssene. Både i forhold til reglerne for forvaltning af Natura 2000-områder, som områderne ved Tjele Langsø er en del af. Og i forhold til den internationale AEWA-aftale om beskyttelse af tajgasædgæs, som Danmark har underskrevet.

Med de klare regler for beskyttelse af tajgasædgæssene undrer det Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife, at lokalplanen overhovedet blev godkendt i første omgang.

- Det tyder på en utilstrækkelig og politisk dirigeret sagsbehandling, hvor et politisk flertal har ønsket at tvinge en lokalplan igennem i strid med de juridiske forpligtelser i Natura 2000-lovgivningen. Og det har været meget dyrt for alle parter, både for virksomheden bag mølleprojektet, for DOF og for klagesystemet, siger Knud Flensted, biolog og naturpolitisk rådgiver i DOF BirdLife.

DOF går generelt ind for vindkraft som et bæredygtigt alternativ til fossile energikilder. Derfor er det alene den meget uheldige placering af vindmøllerne i et område, hvor der er sjældne fugle og høj risiko for forstyrrelser og kollisioner, der har fået DOF til at protestere i sagen om vindmøllerne ved Tjele Langsø.

Yderligere oplysninger:

Poul Hald-Mortensen, DOF Nordvestjylland
Tlf. 20 12 20 85

Knud Flensted, biolog i DOF
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00