Klage: Vindmøller ved Tjele Langsø kan koste truede gæs livet

søndag 26. april 2020
Viborg byråd har set bort fra lovgivning om beskyttelse af både gæs og naturområder, da man vedtog vindmøllebyggeri, mener DOF, der nu har klaget over beslutningen.
Af Anton Gundersen Lihn

 

2015 11 26 Lille Vildmose 014 j. Taigasaedgaes. Foto Hans Henrik Larsen 2Tajgasædgæssene er truede og en stor del af den skandinaviske ynglebestand besøger området ved Tjele Langsø og Vinge i vinterhalvåret. Foto: Hans Henrik Larsen

Se hele klagen i bunden af artiklen.

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har sendt en klage til Planklagenævnet over Viborg Byråds beslutning om at give tilladelse til at bygge otte vindmøller ved Tjele Langsø øst for Viborg.

De roterende møllevinger risikerer både at fordrive og tage livet af adskillige af de sjældne og truede tajgasædgæs, der tilbringer vinterhalvåret i området og flyver frem og tilbage netop der, hvor møllerne skal bygges.

- Vi frygter, at tajgasædgæssenes livsvilkår bliver forringet. Bestanden, som Danmark har lovet at værne om, vil blive reduceret, fordi nogle omkommer og fourageringsområderne bliver formindsket, siger Poul Hald Mortensen, der er formand for DOF Nordvestjylland.

Ifølge DOF har kommunalbestyrelsen i Viborg set bort fra en række bestemmelser, der skal beskytte både området og gæssene.

Kommune ignorerer aftaler om naturbeskyttelse

Det drejer sig om reglerne for forvaltning af Natura 2000-områder, som områderne ved Tjele Langsø er en del af. Og det gælder den internationale AEWA-aftale om beskyttelse af tajgasædgæs, som Danmark har underskrevet.

Det burde slet ikke kunne lade sig gøre, at en kommune kan træffe beslutningen om at bygge vindmøllerne på grund af lovgivningen, siger Poul Hald Mortensen.

- Det minder om det vilde vesten, hvor kommunalbestyrelsen gør, som det passer dem og ignorerer alle aftaler om naturbeskyttelse. Danmark er forpligtet til at sikre en positiv udvikling for tajgasædgæssene. Men vindmølleprojektet medfører faktisk det modsatte, og projektet er under ingen omstændigheder en forbedring af livsvilkårene, siger han.

- Derfor er det også afgørende, at projektet stopper, så længe klagen bliver behandlet. Hvis først byggeriet er i gang, så er det svært at redde området.

Placering af Tjele-møller er problemet

Tajgasædgæssene er truede og en stor del af den skandinaviske ynglebestand besøger området ved Tjele Langsø og Vinge i vinterhalvåret.

GPS-registreringer viser, at gæssene dagligt pendler mellem Tjele Langsø og markerne ved Vinge og Nørreådalen. Vindmøllerne skal placeres lige midt i gæssenes rute, hvor de kan udgøre en livsfarlig forhindring og måske risikere at forstyrre de sjældne gæs, så de forsvinder fra området.

DOF går generelt ind for vindkraft som et bæredygtigt alternativ til fossile energikilder. Men det er alene den meget uheldige placering af vindmøllerne i et område, hvor der er sjældne fugle og høj risiko for forstyrrelser og kollisioner, der får DOF til at protestere i sagen om vindmøller ved Tjele Langsø.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Poul Hald-Mortensen, formand DOF Nordvestjylland.
Tlf. 20 12 20 85.

Egon Østergaard, formand for DOF.
Tlf. 31 16 20 30.

Knud Flensted, biolog i DOF.
Tlf. 21 24 22 75.Se klagen her:
Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 1

Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 2

Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 3

Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 4

Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 5

Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 6

Klage Vinge Vindmoller Viborg Kommune 2020 04 22 DOF BirdLife 005 Side 7