Tal på kollektive rovfugle: Europas røde glenter blev talt på deres sovepladser

fredag 16. april 2021
Nu er facit af midvinterens store europæiske tælling af røde glenter kommet. Rundt regnet 23.000 glenter blev talt, da de flokkedes på 267 af artens overnatningspladser i 21 lande i Europa. Danmark leverede tal fra tre af sovepladserne for de kollektive rovfugle
af Jan Skriver

Rod Glente Jorn SkeldahlDen røde glente er i fremgang i Danmark, Sverige, England og Schweiz. Bestanden betegnes som stabil i artens kerneområder i Tyskland, Frankrig og Spanien. Foto: Jørn Skeldahl.

Midt i januars milde vejrlig, før kulden i Nordeuropa for alvor slog til i februar, blev den røde glente talt på 267 af artens overnatningspladser i Europa. Flest i Spanien, men også mange lokaliteter i Frankrig, Italien, og Tyskland leverede store glenteantal.

Danmark bidrog med 284 røde glenter fra tre af vores største overnatningspladser for rød glente, nemlig Skandinavisk Dyrepark på Djursland, Tissø på Vestsjælland og Kyse ved Næstved.

- De næste fem år vil Europas røde glenter hvert år midt i januar blive talt på tilsvarende vis som i år. Projektet handler om at blive klogere på bestandens tilstand med fokus på dødeligheden, hvor menneskabte trusler som forgiftninger, efterstræbelse og vindmøller er faktorer, der spiller ind på den røde glentens overlevelse og antal, siger den fynske ornitolog Per Rasmussen, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder talmæssigt styr på Danmarks røde glenter ved at koordinere indsamlingen af tal fra de frivillige fugletællere.

Midvintertællingerne af Europas røde glenter sker i regi af LIFE EUROKITE, der så at sige udgør paraplyorganisationen for arten, mens de respektive landes ornitologiske foreninger leverer talmaterialet i kraft af glentekyndige medlemmers optællinger i januar.

Tællingerne af ynglebestandene sker i et andet regi.

Tendens til flere standfugle

Danske ornitologer har de senere år kunnet konstatere, at der generelt bliver flere og flere røde glenter i det danske landskab i milde vintre. For få årtier siden var rød glente en yderst sjælden vinterfugl i Danmark, men år for år er antallet af overvintrende fugle vokset.

I 2020 blev der talt 432 røde glenter landet over, mens tællingen i januar i år gav ny rekord med 439 af de røde rovfugle. Langt de fleste af dem, nemlig 284, opholdt sig på de tre overnatningspladser, som indgik i den store europæiske tælling, som altså gav et facit på et sted mellem 22.859 og 23.050 røde glenter, som LIFE EUROKITE oplyser i sin opgørelse.

Danske erfaringer fortæller, at et stigende antal af de erfarne og veletablerede glentepar bliver i deres danske yngleområder, så de tidligt på foråret kan hævde territorium og indlede deres ynglesæson. I reglen vil det være en fordel at droppe trækket sydpå, så glenterne undgår risikomomenter på rejsen.

Ifølge DOF’s glenteekspert Per Rasmussen er de røde glenter 1-2 uger forsinket i deres ynglecyklus i år på grund af kulden i februar og første del af marts.

Yderligere oplysninger:

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00