Trods sne og kulde: Ny rekord af røde glenter  

fredag 15. januar 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En landsdækkende tælling den forgangne weekend resulterede i 439 røde glenter i Danmark. Aldrig tidligere har den danske midvinter budt på så mange af de røde rovfugle.
af Jan Skriver

 Rod glente foto Jan Skriver 1I Danmark yngler den røde glente fåtalligt, men den har været i fremgang i de seneste år og findes nu i alle landsdele. Flest glentepar yngler der i det østlige Jylland. Foto: Jan Skriver.

Antallet af røde glenter i den danske midvinter fortsætter tilsyneladende med at vokse år for år.

I weekenden, da Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holdt sin årlige midvintertælling af de røde rovfugle på og omkring artens overnatningspladser, kom tallet til at lyde på 439 røde glenter landet over.

- Sammenlignet med sidste år er der sket en lille fremgang samlet set, men en del forskydninger i glenternes forekomster regionalt. Vestsjælland har klart flere glenter denne vinter, end det var tilfældet i 2020, mens der er registreret færre på Fyn og i Sydøstjylland sammenlignet med for et år siden.

- Hvad der gør sig gældende, er vanskeligt at sige, men nogle af de sjællandske glenter kan være fugle fra Sydsverige, som er fløjet vestpå på grund af vintervejret, siger Per Rasmussen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for rød glente.

Han samler tallene for de årlige vintertællinger og holder styr på udviklingen i den danske ynglebestand år for år.

Flest i glentelandet mod øst

Rundt regnet 100 ornitologer deltog i weekendens landsdækkende glentetælling, som Dansk Ornitologisk Forening (DOF) gennemførte for syvende år i træk.

Et halvt hundrede lokaliteter i Danmark huser rød glente på denne tid af året, hvor mange af fuglene samles til kollektiv overnatning.

Langt de fleste røde glenter blev talt i den østlige del af Danmark. Vestsjælland, Storstrømsområdet og Østjylland er de egne, hvor flest glenter i timen før solnedgang cirkler omkring i terrænet og giver opvisning i graciøs rovfugleflugt.

Det er primært nær rovfuglenes sovegemakker, at man kan få det bedste overblik over artens antal i leveområderne i de mørke måneder.

Ud på eftermiddagen stimler glenter fra alle verdenshjørner sammen, mens de forbereder sig på at gå til ro i en mindre gruppe træer. Det er denne flokadfærd, der gør det muligt for ornitologer at få præcise tal på fuglene, når man vel at mærke finder rovfuglenes foretrukne sovesteder.

Den røde glente er en ådselæder, som helst holder til i et kuperet terræn, hvor småskove veksler med dyrkede marker og husdyrhold. Det er kendt, at mange danske glenter søger føde langs motorveje og stærkt trafikerede landeveje, hvor biltrafikken dagligt serverer døde dyr og fugle til ådselæderne.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Per Rasmussen, DOF’s artscaretaker for rød glente
Tlf. 27 11 37 13
Email: vandmoellen@gmail.com