Dødsfælde i EU-fuglebeskyttelsesområde: Fiskeørne i akut livsfare på grund af ’usynlige’ net

mandag 29. marts 2021
Det er skandaløst, at hverken Miljøministeriet eller Fødevareministeriet er deres ansvar bevidst i en sag om fuglefarlige trådnet over dambrug i et EU-fuglebeskyttelsesområde, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Et af Danmarks kun 5-6 ynglepar af fiskeørn er dagligt i overhængende livsfare på grund af nettene. Fiskeørnene ankom til deres yngleområde i Klosterheden Plantage lørdag 27. marts fra vinterkvartererne i Afrika.
af Jan Skriver og Anton Gundersen Lihn

20210328 115402908 iOSFiskeørnen er tilbage for et fouragere i Klosterheden Plantage ved dambruget, der nu er overdækket med trådnet, viser billederne fra ornitolog Vagn Donskov, der i flere år har fulgt områdets fiskeørne. Foto: Vagn Donskov

I flere måneder har Dansk Ornitologisk Forening gjort myndighederne opmærksom på en dødstrussel for et par fiskeørne, der er nogle af Danmarks mest sjældne ynglefugle. Dødstruslen består i trådnet, der er spændt ud over fiskedammene, og som ørnene har meget svært ved at se, når de styrtdykker efter fisk.

Nu er ørnene tilbage fra deres vinterkvarter for at fouragere i dambruget, der nu er dækket af det farlige trådnet. Det viser billed- og videodokumentation fra ornitologen Vagn Donskov, der fulgt fiskeørnene i mange år.

Dermed er truslen for fiskeørnene blevet højaktuel. For trods advarslerne har hverken Miljøministeriet eller Fødevareministeriet været deres ansvar bevidst i sagen om de farlige net, siger Knud Flensted, der er biolog i DOF BirdLife.

- De ansvarlige myndigheder har ikke formået at håndtere den alvorlige situation for fiskeørnene. Vi frygter, at det kun er et spørgsmål om dage, før fiskeørnene omkommer i de tråde, som myndighederne har tvunget dambrugsejeren til at hænge op over sine fiskedamme, hvor ørnene i en årrække har hentet en væsentlig del af deres føde til sig selv og deres unger, siger Knud Flensted.

- Kravet om nettene er stillet på trods af at dambruget ligger inde i et EU-fuglebeskyttelsesområde, hvor Danmark er forpligtet til at yde fiskeørnene optimal beskyttelse. Og myndighedernes påbud er kommet selv om dambrugsejeren intet har imod at forsyne fiskeørnene med friske fisk, siger han.

Se videoen af fiskeørnen, der svæver hen over det farlige trådnet.

Fødevarestyrelsen bad sidste år dambrugsejeren om at sætte trådnet op over dammene, fordi en bekendtgørelse kræver, at akvakulturer i det fri skal afskærmes mod fugle ved udspændt net eller tråd med trådafstand på højst 25 centimeter.

Nettet, der er en dødsfælde for en art som fiskeørnen, der styrtdykker efter sin føde af fisk, blev spændt ud over dammene i efteråret 2020.

Problemet er, at de fredede fiskeørne, som har deres reder i Klosterheden Plantage, der af EU er udlagt som fuglebeskyttelsesområde, har for vane at fiske i Øster Ørs Dambrug ved Flynder Å stort set midt i plantagen, der specifikt er udlagt som Natura 2000-område på grund af netop fiskeørn og stor hornugle. Også stor hornugle omkommer ofte i den slags trådnet.

Net kan halvere Danmarks bestand

- Hvis ikke dambrugsejeren får en dispensation til at fjerne nettene over sine fiskedamme, så risikerer vi bogstaveligt talt at miste halvdelen af Danmarks bestand af ynglende fiskeørne. Klosterhedens fiskeørne fisker i perioder dagligt i dambruget, og det vil de blive ved med, indtil ulykken sker, da de ikke kan se nettene over dammene, siger Svend Aage Knudsen, der er Dansk Ornitologisk Forenings redekoordinator for fiskeørnen i Klosterheden.

Det vil sige, at han holder er særligt vågent øje med de sjældne ynglefugle og de trusler, der måtte være omkring fuglene.

Det er Veterinær Syd under Fødevarestyrelsen, som i 2020 indskærpede over for dambrugsejer Kurt Kristensen at rette op på de indtil da manglende fugleafskærmninger over fiskedammene.

20210328 183535232 iOSNettet, der er en dødsfælde for en art som fiskeørnen, der styrtdykker efter sin føde af fisk, blev spændt ud over dammene i efteråret 2020. Foto: Vagn Donskov

Men hvad vejer tungest: hensynet til fuglebeskyttelsesområdet Klosterheden, der netop er udpeget blandt andet på grund af ynglende fiskeørn, eller hensynet til paragraf 14 i bekendtgørelse 965/2013 om ”autorisation og drift af akvakulturdyr samt om omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf”?

- Overholdelsen af EU’s Natura 2000-direktiver bygger fundamentalt på en forpligtelse til, at alle myndigheder, det vil også sige Fødevarestyrelsen, skal sikre overholdelsen af administrationen. DOF mener derfor, det er i strid med Natura 2000-bestemmelserne, når Fødevarestyrelsen kræver de livsfarlige tråde sat op over fuglenes vigtige levesteder, siger biolog i DOF BirdLife Knud Flensted.

Myndighedsnøl kan blive fatalt

I februar stillede Miljø- og Fødevareudvalget på vegne af folketingsmedlemmet Thomas Danielsen fra Venstre spørgsmål om sagen til fødevareminister Rasmus Prehn (S).

20210328 115426975 iOSDe ansvarlige myndigheder har ikke formået at håndtere den alvorlige situation for fiskeørnene. Vi frygter, at det kun er et spørgsmål om dage, før fiskeørnene omkommer i de tråde, siger Knud Flensted, biolog i DOF. Foto: Vagn Donskov

Men efter en måned har Fødevareministeriet udbedt sig mere betænkningstid og forventer først at have et svar klar i midten af april.

- Det er frustrerende og ærgerligt, hvis vi skal miste et af Danmarks få fiskeørnepar på grund af nøl. Myndighederne har siddet på hænderne, mens der var tid til at løse problemet, nu kan det være for sent, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger

Knud Flensted, biolog, DOF BirdLife
Tlf. 33 28 38 33
Mobil. 21 24 22 75

Svend Aage Knudsen, DOF’s redekoordinator for fiskeørn i Klosterheden Plantage
Tlf. 30 74 08 62

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00