Langbenet gæst fra fjerne egne: Prærietrane på turné i Danmark

søndag 28. marts 2021 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En ekstremt sjælden prærietrane fra Nordamerika eller Østsibirien blev i januar opdaget på Sydsjælland. Senere trak den til egnen øst for Hundested. Så blev den spottet ved Gravlev Sø i Rold Skov. Nu er den set i en ådal øst for Viborg. Hvad bliver next stop for den grå trane fra fjerne egne?
af Jan Skriver

26799610 20210217051834 626913860Her prærietranen fotograferet ved Gravlev Sø ved Rold Skov. Foto: Casper Sylvester Jensen.

Hvad bliver prærietranens næste træk? Sådan lyder spørgsmålet blandt mange danske ornitologer, for det er ganske vist, at den sjældne slægtning til vores hjemlige europæiske trane gæster hovedlandet for tiden efter at have turneret på Sjælland i januar.

For få dage siden blev prærietranen observeret i Nørreådalen øst for Viborg.

Dermed er den siden begyndelsen af januar set på en halv snes lokaliteter i Danmark. Først på Sydsjælland, så omkring Hundested, derpå i Himmerland og nu i det midtjyske.

- Det er oplagt at tænke et scenarium, hvor prærietranen flyver nordpå og bliver set i Skagen i april, måske i påsken. Det virker lidt besynderligt, at den tilsyneladende helst vil holde sig for sig selv. Man skulle tro, at den ville opsøge flokke af traner, men det har den ikke gjort i de snart tre måneder, den har opholdt sig i Danmark, siger Michael Fink fra DOF, der mener, at prærietranen mest sandsynligt er ankommet østfra og ikke er fløjet over Atlanterhavet til Europa.

Tendens til flere prærietraner

- Måske er den aktuelle prærietrane set i efteråret 2020 i Kasakstan, inden den senere viser sig i Nordsverige og i Danmark omkring nytår. Arten har bredt sig som ynglefugl i den østlige del af Sibirien, og det er nærliggende at tro, at den aktuelle fugl er fløjet vestpå over kontinentet og er ankommet ad den rute til Nordeuropa fremfor, at den skulle være fløjet fra Nordamerika over Atlanterhavet til vores breddegrader, siger Michael Fink.

26799610 20210217051843 398939735Prærietranen er en smule mindre end vores hjemlige trane. Foto: Casper Sylvester Jensen.

Det er kun anden gang, at Danmark har besøg af en prærietrane, der er en smule mindre end vores hjemlige trane, og som på afstand ligner den til forveksling. Første gang var i maj 2013, da en prærietrane i kort tid holdt til på Møn.

Den store grå fugl med den røde ansigtsmaske yngler på den nordamerikanske prærie eller i tundraområder mod nord i Canada, Alaska og det nordøstlige Sibirien. Det seneste årti har der været en tendens til hyppigere forekomster af prærietrane i Europa, hvor den blandt andet er set i Finland, Sverige, Norge og Storbritannien. Og i Spanien er der set prærietrane i selskab med europæiske traner på vinterophold.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)

Tlf. 33 28 38 00