Høgeugle eftersøges på Sjælland

torsdag 5. januar 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ornitologer vil søndag 8. januar systematisk lede efter høgeugler i skovene på nordkysten af Sjælland, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Måske er der sjældne ugler på besøg fra Nordskandinavien eller Rusland
Jan Skriver
"Operation Høgeugle" hedder arrangementet, der handler om at få øjenkontakt med sjældne og tillidsfulde ugler, som er fløjet fra højnordiske fjeldskove eller fra den russiske tajga til vores "milde" vinter.

- Der er konstateret to høgeugler i Thy den seneste måned og i Skåne er der denne vinter set høgeugle ved Ystad og Falsterbo. Derfor tror vi, at kysten af Nordsjælland kan byde på sjældne ugler, hvis man leder målrettet og systematisk, siger ornitologen Morten Kofoed-Hansen.
Han står i spidsen for eftersøgningen, som vil få deltagelse af omkring en snes ornitologer, der vil dele skovene og kysten op i etaper, som vil blive gået igennem i løbet af søndagen.
Strækningen mellem Gilleleje og Liseleje byder på adskillige lokaliteter, der tidligere har haft besøg af ugler fra nord og øst.

- Kysten af Nordsjælland har mange nåleskove med et højnordisk præg. Særligt omkring Asserbo er der rydninger og lysninger, som passer godt til høgeuglens levevis. Denne ugle har en jagtteknik, der på sin vis gør den let at finde. Fra et højt punkt i terrænet sidder den og spejder over et stykke åbent land, hvor der er godt med gnavere. Og så er den aktiv om dagen. Hvis der er høgeugler i Nordsjælland i disse dage, så tror jeg på, at vi vil finde dem, siger Morten Kofoed-Hansen.

Teglstrup Hegn, Gilbjerg Hoved og Tisvilde Hegn vil blive nøje gennemgået for høgeugler. Hovedvægten vil blive lagt på de lysninger, som erfaringsmæssigt ser ud til at være egnede for arten.

Det er ganske vist, at der de seneste måneder har været høgeugle i nabolaget af Sjælland eller rettere farvandet.

Bladet "Jæger", der er medlemsblad for Danmarks Jægerforbund, har i sit januarnummer en kort artikel med et foto, der viser en høgeugle, som landede på orlogskutteren Vejrø. Og det gjorde den en tåget dag midt i oktober 2005 et sted i farvandet mellem Sejerø og Samsø. Høgeuglen hvilede et par timer og fløj så videre.

Måske sidder den derinde på kysten af Nordsjælland, hvor en lysning i skoven give den overblik over musene.

Yderligere oplysninger om "Operation Høgeugle" fås hos:

Morten Kofoed-Hansen,
tlf. 26 29 19 08