Danmarks smukkeste fugl elsker Trekantområdet

søndag 3. januar 2021
Isfuglen har sammen med vandstæren og bjergvipstjerten en særlig tilknytning til Trekantområdet, viser Danmarks største kortlægning af ynglefugle, ’Fugleatlas’.
af Anton Gundersen Lihn

Isfugl Vandstaer BjergvipstjertBjergvipstjert, isfugl og vandstær er alle rigtige vandløbsfugle og har alle tre Trekantområdet blandt deres kerneyngleområder i Danmark. Foto: Erik Borch Pedersen, Peter Marczak og Erik Biering.

Danmarks eneste tre rigtige vandløbsfugle, isfuglen, vandstæren og bjergvipstjerten har alle kastet deres kærlighed på Trekantområdet i Sydøstjylland som deres kerne-yngleområde.

Det viser den hidtil største kortlægning af Danmarks ynglefugle, ’Fugleatlas’, der udkom i oktober efter ti års arbejde.

- Det kuperede terræn og mange hurtigstrømmende vandløb i Trekantområdet appellerer til alle tre arter. Og især isfuglen og vandstæren har nydt godt af en bedre vandkvalitet i vandløbene, siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening Thomas Vikstrøm, der er en af hovedforfatterne til ’Fugleatlas’.

Den forbedrede vandkvalitet, der er kommet isfuglen og vandstæren til gode, skyldes især Vandmiljøplanerne fra slutningen af 80’erne til midten af 00’erne, der begrænser udledningen af næringsstoffer til vandløbene.

Klima kan være ansvarlig

Isfuglen er som den eneste af de tre vandløbsfugle gået frem siden begge de seneste kortlægninger af danske ynglefugle. Mens både vandstæren og bjergvipstjerten er gået tilbage siden den seneste undersøgelse i 90’erne, hvor begge arter ellers var gået frem siden 70’erne.

For alle tre arter gælder det, at klimaet kan bære en del af ansvaret for forandringerne, siger Thomas Vikstrøm.

- Det mildere klima bekommer alle tre arter godt. Men hvor det milde klima betyder fremgang for isfuglen, så betyder det at vandstæren fravælger Danmark og overvintrer i hjemlandene, Norge, Sverige og Finland. Derfor er der også endnu færre vandstære, der bliver i Danmark og yngler. Bjergvipstjertens tilbagegang vurderes at skyldes dens følsomhed overfor de få hårde vintre, der har været trods det generelt mildere klima, siger Thomas Vikstrøm.

Mens Trekantområdet er kerne-yngleområdet for de tre vandløbsfugle, så har isfuglen og bjergvipstjerten også tilknytning til andre områder. Begge arter er godt repræsenteret i Søhøjlandet i Østjylland, og bjergvipstjerten er også godt forankret i det nordlige Vendsyssel.

’Fugleatlas’ er den tredje og seneste kortlægning af Danmarks ynglefugle. De to forrige kortlægninger blev udført og udgivet i henholdsvis 70’erne og 90’erne.

Hvis du vil have 'Fugleatlas' hjem på sofabordet, kan du finde den her.