Grønspætten har hakket sig fast i Fyn

fredag 18. december 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Fyn er blevet et kerneområde for grønspætten, der nu for alvor er genindvandret som ynglefugl på øen, viser Danmarks største kortlægning af ynglefugle, ’Fugleatlas’.
af Anton Gundersen Lihn

crop20150604 810 5238 2Grønspætten er en stor spætte, på størrelse med en allike, og er let kendelig på sin grønne ryg og vinger, sin røde isse og nakke og det sorte parti om-kring øjnene. Foto: Torben Andersen.

De fynske løvskove har i løbet af de seneste to årtier fået nye beboere. Grønspætten er genindvandret til øen.

Fyn er ovenikøbet blevet et væsentligt yngleområde for den farverige spætte, viser den hidtil største kortlægning af Danmarks ynglefugle, ’Fugleatlas’, der udkom i oktober efter ti års arbejde.

- Det er en overraskelse. For bare ti år siden så det ud til, at grønspætten udelukkende indskrænkede sin udbredelse. Men i stedet har der vist sig at være en markant fremgang for grønspætten på Fyn. Så markant, at udbredelsen kompenserer for den tilbagegang arten har haft blandt andet i Nordvestjylland og på Djursland. Landsbestanden har altså ikke nødvendigvis ændret sig nævneværdigt, den har bare flyttet sig, siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening Thomas Vikstrøm, der er en af hovedforfatterne til ’Fugleatlas’.

AEndringskort Atlas2 til Atlas3 GronspaetteGrønspætten var næsten fuldstændigt fraværende på Fyn for 20 år siden. Nu viser de grønne pile på kortet, at arten har genindtaget øen. Kortet viser ændringen fra Atlas II (1993-96) til Atlas III (2014-17). De gule firkanter er kvadrater, hvor arten er registreret under begge projekter. Grønne pile op viser kvadrater, hvor arten kun er registreret i Atlas III og røde pile ned, hvor den kun er registreret i Atlas II. Kort: 'Fugleatlas'/Atlas III

Det er sandsynligvis især forandringer i landskabet, der bærer forklaringen på forandringerne i grønspættens udbredelse. De åbne naturtyper, hvor grønspætten søger sin føde af myrer og insekter, er i stigende grad groet til, og samtidig er udbuddet af redetræer begrænset.

1999-orkanen kan have flyttet grønspætten

Men der er også en enkeltstående begivenhed, der vurderes at have indflydelse på grønspættens flyttelyst.

- Fremgangen mod syd og sydøst kan hænge sammen med et øget areal med blandskov og løvskov samt lysninger skabt af 1999-orkanen, siger Thomas Vikstrøm.

Med grønspættebestandens forskydning i udbredelse mod syd og sydøst spirer et forsigtig håb om, at den også vil brede sig til Sjælland inden for en overskuelig fremtid. Grønspætten har været totalt fraværende som ynglefugl på Sjælland i 100 år.

Bogen ’Fugleatlas’ er baseret på data fra projektet Atlas III, der er den tredje og seneste kortlægning af Danmarks ynglefugle. De to forrige kortlægninger blev udført og udgivet i henholdsvis 70’erne og 90’erne.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Thomas Vikstrøm, biolog i DOF og hovedforfatter til ’Fugleatlas’
Tlf. 33 28 38 23