Enorm bog kortlægger ynglefugle i hele Europa: Det er en milepæl for europæisk naturbeskyttelse

torsdag 3. december 2020
Skovfuglene i Europa går frem, mens fuglene i landbrugslandet går tilbage. Det er blandt resultaterne af den anden kortlægning af Europas ynglefugle, der nu tæller 596 arter. Kortlægningen EBBA2, der bliver udgivet i dag, indeholder data fra Danmarks største kortlægning af ynglefugle, Atlas III, der udkom i november.
af Anton Gundersen Lihn

EBBA2 cover bredEuropean Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2) har været ti år undervejs med fem års feltarbejde. Det er blevet til en kortlægning af Europas ynglefugle på 960 sider. Foto: EBCC & Lynx edicions

For anden gang i historien er samtlige europæiske ynglefugle blevet kortlagt i det største citizen science-projekt om biodiversitet nogensinde.

Omkring 120.000 frivillige feltmedarbejdere fra hele Europa har igennem fem år finkæmmet Europas 11 millioner kvadratkilometer i den anden udgave af det europæiske ynglefugleatlas ’European Breeding Bird Atlas’ (EBBA2).

- EBBA2 er en milepæl for naturbeskyttelsen i Europa. Med så omfattende en kortlægning i hånden har vi et vigtigt værktøj til at pege på, hvor det er vigtigst at sætte ind, og hvor vi får mest beskyttelse af naturen og fuglene, siger biolog i Dansk Ornitologisk Forening og dansk koordinator for EBBA2, Thomas Vikstrøm.

Fremgang i skoven - tilbagegang i landbrugslandet

Projektet har kortlagt 596 ynglefuglearter i Europa og viser blandt andet, at godt en tredjedel af arterne har udvidet deres yngleområder. Det gælder blandt andre arterne kohejre, citronvipstjert og sorthovedet måge. Samtidig har en fjerdedel af de europæiske arter indskrænket deres udbredelse. Fuglene i tilbagegang tæller blandt andre brushane, stortrappe, ellekrage og hortulan.

Hortulan EBBA2Hortulan er blandt den fjerdedel af de europæiske ynglefugle, hvor udbredelsen er indskrænket over de seneste 30 år. På kortet viser de orangeområder, hvor arten var repræsenteret under EBBA1, men ikke under EBBA2. skiftet fra mindre landbrug til intensive storskalalandbrug tyder på at være årsagen. I Danmark er hortulan ikke en ynglefugl, men den kan ses på træk gennem landet. Dog er den blevet sjældnere som trækfugl i Danmark over de seneste 30 år i takt med, at dens yngleområder indskrænkes. Tegning: Szabolcs Kókay. Kort: EBCC & Lynx edicions.

Det er især skovfuglene, der går frem, mens ynglefuglene i tilbagegang primært er de fugle, der hører til landbrugslandet.

- Hovedårsagerne til forandringerne i fuglenes udbredelse tyder på at skulle findes i måden, vi udnytter naturen på og i klimaforandringerne. Mens Nordeuropa har fået flere arter, har Sydeuropa mærket tilbagegang, og især er det i landbrugslandet, vi finder tilbagegangen, ligesom vi oplever det i Danmark, siger Thomas Vikstrøm.

Havørnen er en europæisk og dansk succeshistorie

I gennemsnit har de europæiske fugle flyttet deres udbredelse 28 km nordpå, hvilket svarer til cirka en km per år siden den første udgave af EBBA.

Resultaterne viser også, at en række arter, der har brug for beskyttelse er gået tilbage. Men der er også eksempler på, at naturbeskyttelse gør en forskel. Det gælder blandt andet havørnen, der nyder international beskyttelse, og som er gået frem i store dele af Europa, ikke mindst i Danmark.

Havorn EBBA2Havørnen er blandt succeshistorierne i EBBA2. Beskyttelse af havørne i Europa har fået arten til brede sig over de seneste 30 år. Ikke mindst i Danmark er havørnen i fremgang. De blå markeringer på kortet viser de områder, hvor havørnen er repræsenteret i EBBA2, men hvor den ikke var til stede under EBBA1 for 30 år siden. Tegning: Eugeny Koblik. Kort: EBCC & Lynx edicions.

Timingen af den europæiske kortlægning kunne ikke være bedre i dansk sammenhæng. Selve feltarbejdet i 2013-2017 faldt nemlig fuldstændigt samtidig med den nationale kortlægning i Danmark, Atlas III, som frivillige fra Dansk Ornitologisk Forening har planlagt, udført og bearbejdet de sidste ti år.

Heldigt sammenfald med dansk fugleatlas

De danske resultater, der blev udgivet i bogen ’Fugleatlas’ i oktober indgår således direkte i den europæiske kortlægning EBBA2.

- Det er rigtig heldigt og virkelig dejligt, at det hårde arbejde fra vores knap 1500 danske frivillige bliver udnyttet fuldt ud både i national og international sammenhæng. Og vi er stolte over at kunne levere så gennemarbejdede præcise data til det europæiske samarbejde, siger Thomas Vikstrøm.

- Hverken den danske eller den europæiske kortlægning kunne lykkedes uden de frivillige, så det samarbejde og engagement, der er lagt for dagen over hele Europa, kan vi jo kun være taknemmelige over, siger han.

EBBA2 udkommer 23 år efter den første kortlægning af Europas ynglefugle, der blev udgivet i 1997 og byggede på data fra 1980’erne.

En online version med interaktive atlaskort fra EBBA2 er planlagt til at udkomme på et senere tidspunkt.

Yderligere oplysninger

Thomas Vikstrøm, biolog i Dansk Ornitologisk Forening og national koordinator for EBBA2 i Danmark
Tlf. +45 33 28 38 23

Internationale kontakter

Verena Keller, Swiss Ornithological Institute, verena.keller@vogelwarte.ch, +41 79 5781314, Sempach, Switzerland (Sprog: tysk, engelsk, fransk)

Sergi Herrando, Catalan Ornithological Institute & CREAF, ornitologia@ornitologia.org, +34 691634409, Barcelona, Spain (Sprog: spansk, catalansk, engelsk)

Petr Vo?íšek, Czech Society for Ornithology, euromonitoring@birdlife.cz, +420774502804, Prague, Czechia (Sprog: tjekkisk, engelsk)