Danmarks mest udbredte ynglefugl: Tornsangeren

onsdag 18. november 2020
Mange danskere vil nok gætte på solsorten eller sanglærken som Danmarks mest udbredte ynglefugl. Men det er faktisk den lille sangfugl tornsangeren, som løber med æren i den hidtil største kortlægning af Danmarks fugleliv. Solsort og sanglærke er henvist til anden- og tredjepladsen, skriver bladet Fugle & Natur.
af Fugle & Natur

Tornsanger foto Poul Holm PedersenSelvom tornsangeren yngler i stort set alle landets atlaskvadrater, er der stor forskel på hvor mange tornsangere, der yngler forskellige steder i landet. Foto: Poul Holm Pedersen.

Tornsangeren er fundet ynglende i 97 procent af de 2255 kvadrater, som Danmark har været opdelt i under Dansk Ornitologisk Forenings store Atlas III undersøgelse i årene 2014-2017.

Resultaterne er netop blevet offentliggjort i bogen ”FUGLEATLAS – de danske ynglefugles udbredelse”.

- Under Atlas III er tornsangeren fundet ynglende i 2.190 atlaskvadrater. Dermed er tornsangeren nu den danske fugleart, der har den største udbredelse af samtlige danske fuglearter. Under de tidligere Atlas-projekter i 1993-96 lå arten nede på 10-pladsen og i 1971-74 helt nede på 15-pladsen, fortæller biologen Thomas Vikstrøm, projektleder i DOF og en af hovedforfatterne bag det nye FUGLEATLAS.

Tillidsfuld fugl i det åbne land

Tornsangeren er det åbne lands sangfugl. Som navnet siger, så holder den gerne til omkring tornede buske, i læhegn mellem markerne, i skovbryn og langs kysterne.

- Det har også betydning for den omfattende registrering af tornsangeren, at det er en art, der optræder åbent, til tider ganske tillidsfuldt, og at den har en velkendt og karakteristisk sang og kald, siger Thomas Vikstrøm.

Selvom tornsangeren yngler i stort set alle landets atlaskvadrater, er der stor forskel på hvor mange tornsangere, der yngler forskellige steder i landet.

Ynglebestandens tæthed er således størst i Hanherred, Himmerland, omkring det sydlige Lillebælt og pletvis på Sjælland med omgivende øer, mens tætheden er lav i store dele af det vestlige Jylland, i Storkøbenhavn og på det meste af Bornholm.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Thomas Vikstrøm, biolog i DOF og hovedforfatter til ’Fugleatlas’
Tlf. 33 28 38 23