Yngler kun på Anholt: Danmark mister snart to arter ynglefugle

tirsdag 10. november 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
To af de tre mindst udbredte ynglefugle i Danmark findes kun på Anholt, viser Danmarks største kortlægning af ynglefugle, ’Fugleatlas’, der netop er udgivet. Men de to arter synger på sidste vers som danske ynglefugle.
Af Anton Gundersen Lihn

Fugle pa AnholtBåde markpiberen og hjejlen er på randen til at forsvinde som danske ynglefugle. Begge arter havde kun et sandsynligt ynglepar hver i den seneste kortlægning af danske ynglefugle, 'Fugleatlas'. Foto: Peter Dam og Erik Biering.

Den lille ø Anholt har en særlig betydning for to af Danmarks ynglefuglearter. Hjejlen og markpiberen, der er blandt de tre mindst udbredte arter i Danmark, findes kun på Anholt.

Det viser den hidtil største kortlægning af Danmarks ynglefugle, ’Fugleatlas’, der netop er udkommet.

- Begge arter er nede på kun et enkelt sandsynligt ynglepar hver. Og det er kun gået nedad i begge bestande siden vores tidligere undersøgelser. Det skyldes mangel på deres levesteder, der er lysåbne tørre arealer med sparsom vegetation, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening BirdLife og en af hovedforfatterne til Fugleatlas.

Uundgåeligt farvel til markpiberen og hjejlen

Fuglenes isolation på Anholt og udviklingen de seneste årtier udstiller den kendsgerning, at vi snart må sige helt farvel til de to arter som danske ynglefugle, siger Thomas Vikstrøm.

- Der er desværre ingen chance for, at de to arter vil være her om få år. De er simpelthen ikke nok individer til at opretholde bestanden, hvilket øger risikoen for indavl. Og det er usandsynligt, at nye par vil komme til. Forholdene for de to arter er ikke længere repræsenteret tilstrækkeligt i den danske natur, siger han.

Hjejlens opdukken på Anholt er egentlig en stor overraskelse, fordi den allerede for ti år siden så ud til at forsvinde. Den karakteristiske hedefugl har været meget almindelig i Danmark, men er siden midten af 1800-tallet gået tilbage, og de seneste tyve år har placeringen af yngleparrene været meget tilfældige, blandt andet på Anholt.

Forstyrrelser og få levesteder

For markpiberen har Ørkenen på Anholt derimod længe været kendt som et kerneområde, men der er brug for flere levesteder. Her har blandt andet Melby Overdrev i Nordsjælland og Råbjerg Mile haft de rette forhold og tidligere huset markpiberen, men her skyldes tilbagegangen sandsynligvis forstyrrelser.

Den tredje af de tre mindst udbredte ynglefugle er toplærken, der kun er repræsenteret med et sikkert eller nogle få sandsynlige ynglepar i Hirtshals i Nordjylland.

’Fugleatlas’ er den tredje og seneste kortlægning af Danmarks ynglefugle. De to forrige kortlægninger blev udført og udgivet i henholdsvis 70’erne og 90’erne.

Bogen ’Fugleatlas - De danske ynglefugles udbredelse 2014-2017’ er udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening BirdLife og kan købes hos boghandlere landet over, på nettet og i Naturbutikken.

Yderligere oplysninger

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Thomas Vikstrøm, biolog i DOF og hovedforfatter til ’Fugleatlas’
Tlf. 33 28 38 23