3 vigtige sager fra EU: Massakre, 30 procents håb og sojastop

lørdag 24. oktober 2020
Dagsordenen i EU har været pakket med vigtige sager for naturen i denne uge. Her er de tre vigtige – Et stort tilbageskridt og to skridt fremad.
Af Anton Gundersen Lihn

Bomlaerke Ballum Jorn SkeldahlDenne uge har budt på flere beslutninger i EU, der får store konsekvenser for Naturen - Både på godt og på ondt. Foto: Jørn Skeldahl.

Der er varslet katastrofe for naturen i Europa, men der spirer samtidig også enkelte håb efter en uge med flere afstemninger, der får stor betydning for den fælles europæiske kamp for biodiversiteten og klimaet de kommende år. Her er reaktionerne på de ugens tre vigtige sager i EU fra DOF BirdLife.

#1 Sort landbrugspolitik

”Europa-Parlamentet har stemt for en massakre på naturen i dag.”

Harriet Bradley, der er landbrugspolitisk rådgiver i BirdLife Europa- og Centralasien, lægger ikke fingre imellem i sin reaktion på afstemningen om EU’s kommende landbrugspolitik (CAP).

Fredag vedtog et flertal i EU-Parlamentet en række ændringsforslag til landbrugspolitikken, der udvander langt størstedelen af alle de grønne initiativer, som kommissionen havde lagt op til i sit udspil for politikken de næste syv år.

Den nye landbrugspolitik ser ud til at blive, om muligt endnu værre for biodiversiteten og klimakampen, end den har været indtil nu. Det skyldes blandt andet at den favoriserer det storindustrielle landbrug, der er den industri, der lægger mest pres på naturen i EU.

- Det er sørgeligt. Naturen er især presset af landbruget. Så her var en chance for at sikre et effektivt redskab i kampen for at øge biodiversiteten og begrænse klimaforandringerne. Men politikerne havde ikke modet til forandring. Nu er naturen taberen, igen igen, siger Toke Nyborg, der er international naturpolitisk rådgiver i DOF BirdLife.

Enkelte lyspunkter er der dog i den kulsorte CAP. Et af dem drejer sig om, at 20 procent af EU's landbrugsstøtte bliver øremærket til grønne formål, de såkaldte ’eco-schemes’, dog uden klare mål.

Et andet lyspunkt er den danske bruttoarealmodel, som skal gøre det muligt, at landmændene fortsat kan få fuld landbrugsstøtte, selvom dele af deres jord bliver overladt til naturen. I dag bliver der nemlig kun givet støtte, så længe al landmandens jord er opdyrket.

Ministerrådet og EU-parlamentet skal de næste måneder endeligt forhandle landbrugspolitikken på plads, men begge forsamlinger har vist sig rørende enige om at vægte økonomi over natur, så ændringerne forventes at være minimale.

#2 30 procent natur

Inden der er gået 10 år skal knap en tredjedel af naturen i EU være beskyttet og genoprettet.

Det mener Miljøministrene fra EU's medlemslande, der fredag i ministerrådet tilsluttede sig EU-kommissionens biodiversitetsstrategi 2020-2030.

Målsætningerne i strategien handler blandt andet om, at 30 procent af EU’s areal skal være beskyttet natur på land og i havet. Hvoraf en tredjedel skal være strengt beskyttet natur, med plads til naturlige processer. Dertil kommer også tiltag om færre pesticider i landbruget.

- Det er glædeligt, at EU går forrest med en ambitiøs vision for at skabe plads til mere vild natur. Men pæne ord gør det ikke alene, så det bliver spændende at se, om man denne gang er klar med konkrete og bindende initiativer for medlemslandene. Ellers risikerer vi, at vi skal igennem endnu 10 år med tilbagegang for den truede natur, siger Anders Horsten, medlem af Hovedbestyrelsen og Naturpolitisk Udvalg i DOF.

Miljøministrenes tilslutning til strategien kommer på et særdeles velvalgt tidspunkt. Den kulsorte landbrugspolitik kommer til at presse naturen og derfor er biodiversitetsstrategien et vigtigt værktøj, der kan rejse et bolværk af effektiv beskyttelse omkring naturen.

Målet om 30 procent beskyttet natur, hvor en tredjedel er strengt beskyttet flugter med målsætninger fra DOF og BirdLife International.

Bliver strategien endeligt vedtaget, er det op til medlemslandene, at lave initiativer, der bringer EU i mål. I Danmark bakker Regeringen op om målsætningerne i EU, men Danmark, hverken kan eller skal nå målet selv, sagde miljøminister Lea Wermelin. En udmelding, som formand for DOF BirdLife, Egon Østergaard, kaldte for ”slatten”.

#3 Forbud mod skovrydende produkter

Fældet regnskov hører ikke til i europæiske indkøbskurve.

Det lader til at være budskabet fra EU-Parlamentet, der torsdag stemte for en opfordring til EU-kommissionen om at lave ny lovgivning, der skal passe bedre på skovene i og udenfor EU.

Opfordringen indeholder for eksempel tiltag om at stoppe importen af produkter til EU, der bidrager til fældning af skov.

- Det er et formidabelt udgangspunkt for de kommende forhandlinger i EU-kommissionen, at parlamentet har meldt klart ud. EU skal selvfølgelig ikke bidrage til at rydde verdens skove, der er hårdt presset af blandt andet soja- og palmeolieproduktion til EU’s markeder. Især de tropiske skove er rigtige vigtige i kampen for klimaet og biodiversiteten, siger Toke F. Nyborg, der er international naturpolitisk rådgiver i DOF BirdLife.

Det er blandt andet den europæiske import af oksekød, palmeolie og soja, der bidrager til presset på de tropiske skove. Alene Danmark importerer hvert år 1,7 millioner tons soja, og en stor del kommer fra netop områder, hvor skovene er blevet ryddet til landbrug.

EU-kommissionen er netop i færd med en høring om afskovning og i den forbindelse har DOF BirdLife sammen med WWF, Greenpeace og mere end hundrede andre NGO’er forfattet et krav om konkret lovgivning på området i et fælles høringssvar.

Du kan selv være med til at sende det fælles høringssvar til Europakommissionen med et enkelt klik.

Indtil videre har mere end 400.000 personer allerede sendt høringssvaret.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Toke F. Nyborg, International program- og politikkoordinator i DOF
Tlf. 33 28 38 52

Anders Horsten, medlem af hovedbestyrelsen og naturpolitisk udvalg i DOF.
Tlf. 23 36 31 80