Ny DOF-undersøgelse: Fredet område overrendt af løse hunde

fredag 2. oktober 2020 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trods en stor hundeskov som nabo til Melby Overdrev i Nordsjælland, har DOF’s medlemmer registreret mange løse hunde i et af Danmarks mest unikke naturområder.
Af Christian Glahder og Luise Ekberg, DOF Nordsjælland

losehunde beskaretMelby Overdrev er fredet, og derfor er det ulovligt at gå med løse hunde i området. Foto: Christian Glahder.

På bare én fugletur på Melby Overdrev kan du forvente at se omkring fem løse hunde. Hele året rundt.
Det er et stort problem, fordi de løse hunde truer eller forstyrrer områdets jordrugende fugle og øvrige dyreliv. Derfor er det også ulovligt at gå med løs hund på det fredede Melby Overdrev.

En optælling, som frivillige fuglekiggere fra DOF har foretaget i 2018 og 2019, viser en overvægt af løse hunde i området på trods af, at hunden ifølge loven skal føres i snor.

Fuglekiggerne, der gik ture på Melby Overdrev, blev bedt om at registrere både løse hunde og hunde i snor ud over deres observationer af fugle.

Oplysning hjalp kortvarigt

I perioden på godt et år registrerede fuglekiggerne 236 løse hunde på 52 ture af cirka to timers varighed.  Det svarer til 4,5 løse hunde per tur. Der var både tale om en til to personer med én løs hund eller en enkelt person med op til 5 løse hunde.

Til sammenligning blev der i den samme periode registreret 132 hunde i snor på 31 ture, hvilket giver 4,3 hunde i snor pr. tur. Det er altså en smule færre hunde, der er i snor, end der er løse.

Lose hunde grafAntal løse hunde (blå) og hunde i snor (orange) registreret per måned på Melby Overdrev. Samlet antal hunde (grå). Perioden dækker 1. november 2018 – 31. december 2019.

Tilbage i maj 2019 forsøgte DOF Nordsjælland at komme problemet til livs med en kampagne i samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening. I området og i lokalaviser blev der fortalt om områdets unikke fugle- og dyreliv, og der blev anmeldt løse hunde til politiet.

I månederne frem til september blev antallet af løse hunde halveret, men i årets sidste måneder gik det igen den forkerte vej, og antallet steg til næsten 7 løse hunde per tur.

Samme problemer i skove og på stranden

Resultaterne af undersøgelsen på Melby Overdrev er på linje med resultaterne af en undersøgelse fra 2013-2014 af hunde på strande og i skove. I skovene var over en tredjedel af hundene løse, og på stranden om sommeren var knap to tredjedele af hundene løse. Begge steder skal hunden være i snor.

For at løse problemet er det nødvendigt, at overvågningen af fredede naturområder øges, mener DOF Nordsjælland. Der skal større fokus på problemet fra myndighedernes side, enten fra Naturstyrelsen med flere ansatte eller fra et helt nyt naturpoliti, der blandt andet finansieres via en hundeskat. Desuden skal alle hundeskove indhegnes, så der ikke er tvivl om afgrænsningen, og så der ikke ”spildes” hunde til naturområderne, foreslår DOF Nordsjælland.

Endelig bør alle naturbrugere henvende sig til hundeejere med løse hunde og bede dem om at have hunden i snor, da erfaringen viser, at det hjælper, lyder opfordringen fra DOF Nordsjælland.

Læs en mere detaljeret gennemgang af undersøgelsen på Melby Overdrev her.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00

Christian Glahder, DOF Nordsjælland
Tlf. 42 26 48 13

Luise Ekberg, Formand for DOF Nordsjælland
Tlf. 20 28 72 73