Løse hunde generer fugle og folk på Sjællands største hede

fredag 29. marts 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Hundeejere lader i stigende grad deres hunde løbe frit i det fredede område Melby Overdrev. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) vil nu i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland løse problemet med løse hunde på overdrevet
Jan Skriver

 

 Gragaes foran lose honsehunde arkivfoto Jan SkriverGrågæs foran løse hønsehunde. Foto: Jan Skriver

Flere og flere hundeejere slipper deres hunde løs, når de går tur på det fredede og fuglerige Melby Overdrev ved den nordsjællandske Kattegatkyst vest for Tisvildeleje.
De løse hunde truer områdets sjældne arter af jordrugende fugle, der netop nu står foran en ny ynglesæson. Også hugorme og pattedyr er truede af de løse hunde.
Desuden ødelægger hundene naturoplevelsen for mange af områdets gæster, hvoraf flere er blevet angrebet af hunde og deres ejere.
”Det er bogstaveligt talt helt ude på overdrevet, det vi er vidner til på Melby Overdrev. Vi har oplevet hundeejere, som lader både tre og fem hunde ad gangen løbe frit i området. Og vi har kendskab til mindst tre tilfælde, hvor gæster på gåtur er blevet angrebet af løse hunde eller deres ejere” siger Christian Glahder fra Dansk Ornitologisk Forenings afdeling i Nordsjælland.

Løse hunde kan medføre bøder

For at få styr på hundene og for at få deres ejere i tale har DOF Nordsjælland lavet en aftale med Naturstyrelsen Nordsjælland om en kampagne, der skal gøre opmærksom på problematikkerne med de løse hunde.
”Naturstyrelsen har lovet at optræde oftere og mere synligt i området og anmelde overtrædelser til politiet i tilfælde, hvor der er løse hunde på færde. Naturstyrelsen kan ikke udstede bøder, men det kan politiet. Og det kan koste over 6.000 kroner at have for eksempel tre hunde til at løbe frit”, siger Christian Glahder.

Appel til ejerne, kiks til hundene

I maj vil DOF Nordsjælland i samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforenings (DN) afdeling i Halsnæs Kommune holde et arrangement på Melby Overdrev, hvor der vil blive serveret kaffe, kage og hundekiks.
Her vil man i en sober og oplysende tone bede hundeejerne om at tage hensyn til dyr og mennesker, mens der vanker kiks til hunde i snor.
Hensigten er at få fortalt om de helt elementære færdselsregler i naturen, når man er på tur med sin hund.
”Naturen på Melby Overdrev er unik. Området huser ynglende hedelærke, sortstrubet bynkefugl, natravn og vendehals, der alle er sjældne på Sjælland. Og måske vil markpiberen igen slå sig ned i området. Alle disse arter enten yngler eller søger deres føde på jorden i hedeområdet, og de er meget udsatte for hunde, der løber frit omkring i terrænet. Overdrevet huser også en god bestand af hugorme, som er i farezonen, når hunden er løs”, siger Christian Glahder.

 Los hund Melby Overdrev foto Christian GlahderEndnu en løs hund på Melby Overdrev. Foto: Christian Glahder

Hundeskov lige i nabolaget

Det er svært at finde undskyldninger for at lade hunde løbe løse på Melby Overdrev, påpeger DOF Nordsjælland.
Lige i nabolaget af overdrevet er der en stor hundeskov i Liseleje Plantage, hvor hunden kan gå løs under opsyn, uden at det forstyrrer de sjældne fugle.
”Vi skal have alle løse hunde helt ud af Melby Overdrev. Undersøgelser viser, at mennesker og deres hunde i snor, der følger stier, er forudsigelige for ynglende fugle, og derfor ikke nær så forstyrrende, som en løs hund, der afsøger et stort terræn uforudsigeligt på kryds og tværs”, siger Christian Glahder.

Hundeejere kan virke bidske

Ornitologen har erfaring for, at det kan være risikabelt at fortælle en hundeejer, at hunden ikke må løbe frit og ukontrolleret omkring.
”I flere tilfælde er folk blevet truet med tærsk eller det, som er værre, hvis de har påtalt, at hunden skal være i snor. Så har der lydt sætninger som for eksempel ”puds ham”, ”bid ham i struben” eller ”jeg dræber dig”. Hunde på Melby Overdrev skal altid holdes i snor. Så enkelt er det”, siger Christian Glahder.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00.

Christian Glahder, DOF Nordsjælland.
Tlf. 42 26 48 13.

Knud Flensted, biolog.
Tlf. 21 24 22 75