Få mere fugleliv og vild natur på kirkegårdene

tirsdag 15. september 2020
For mange fugle fungerer landets kirkegårde som kærkomne fristeder i byerne og det åbne land. Som en mellemting mellem haver og parker huser danske kirkegårde mange muligheder for især småfugle, men også større og sjældnere fugle som rovfugle og ugler. Man skal bare tænke fuglene og den vilde natur ind i driften af kirkegårdene.
Af Jan Skriver

 Gra fluesnapper pa udkig efter insekter foto Jan SkriverDen beskedent farvede grå fluesnapper er en typisk kirkegårdsart, som holder af et varieret plantedække med lysåbne arealer, hvor den kan fange insekter. Foto: Jan Skriver.

Landets mange kirkegårde har et stort potentiale som levested og spisekammer for både småfugle og de større rovfugle. Derfor skrev DOF en artikel om mere fugleliv og vild natur på danske kirkegårde i tidsskriftet Kirkegården.

Du kan læse hele artiklen herunder eller finde den som pdf her.
Du kan også finde tidligere numre af tidsskriftet Kirkegården her.

Fa mere fugleliv og vild natur pa kirkegardene Jan Skriver Side 1

Fa mere fugleliv og vild natur pa kirkegardene Jan Skriver Side 2

Fa mere fugleliv og vild natur pa kirkegardene Jan Skriver Side 3

Fa mere fugleliv og vild natur pa kirkegardene Jan Skriver Side 4