Søkonger på havnebesøg

mandag 5. december 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De seneste uger er der i mange danske havne set søkonger på vintervisit fra arktiske fuglefjelde, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. De kun stærestore alkefugle er observeret i både sjællandske, fynske og jyske havne.
Jan Skriver
På det seneste er der set arktiske søkonger i havnene i Gilleleje, Snogebæk, Hundested, Bogense, Bønnerup, Århus, Skagen og i vestjyske fiskerihavne.

De små og meget tillidsfulde alkefugle, der dykker efter plankton og krebsdyr, kan ofte ses på tæt hold.

Havnebesøgene af søkonger kommer i kølvandet af en masseforekomst af arten, som blev observeret midt i oktober primært langs Jyllands vestkyst.

Alene lørdag 22. oktober fløj godt 6.500 søkonger forbi Blåvands Huk i løbet af en eftermiddag. Og i løbet af få oktoberdage blev der set måske 15.000 søkonger ved Vestkysten.

Alkefuglene var formentlig på vej til Dogger Banke ude i Nordsøen, der er et vigtigt vinterområde for måske 100.000 søkonger.

Søkongen er Nordatlantens mest talrige alkefugl, ja, den er en af verdens talrigeste havfugle i det hele taget. Alene i Thule i det nordlige Grønland skønnes at yngle 15 millioner par søkonger.

Man ved ikke, hvor de søkonger, som gæster danske farvande, stammer fra. Sandsynligheden taler for, at de kommer fra de store russiske kolonier på øerne i Ishavet.

De seneste få årtier er antallet af observerede søkonger steget kraftigt i Danmark. Tidligere blev søkongen anset for en forholdsvis sjælden arktisk vintergæst i de danske farvande.

Men nye erkendelser kom til i løbet af 1980'erne. Det begyndte i 1980, da flere end 6.000 døde søkonger drev i land på den svenske vestkyst efter en olieforurening. Den katastrofe antydede, at der om vinteren befandt sig store mængder af søkonger i den nordlige del af Kattegat.

I slutningen af 1980'erne dokumenterede tællinger, som havfuglegruppen under Dansk Ornitologisk Forening (DOF) foretog fra skibe, at der lå kæmpemæssige antal af søkonger i Skagerrak. Det skønnes, at et sted mellem 250.000 og op imod 700.000 søkonger i perioder i vinterhalvåret søger deres føde af små havlevende krebsdyr i Skagerrak. Alkefuglene dykker efter smårejer og plankton langs kontinentalskrænten i Skagerrak.

Feltornitologer har de seneste cirka 20 år noteret stigende antal af søkonger primært langs Jyllands vestkyst. I 1990'erne blev der hvert efterår og vinter fra kysten observeret antal på mellem 2.000 og 13.500 søkonger.