Boom af søkonger ved Blåvand

mandag 24. oktober 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmarks største forekomst af de kun stærestore søkonger fløj langs Vestkysten med Blåvand om bagbord i weekenden, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. I løbet af få timer blev der lørdag noteret 6.525 søkonger.
Jan Skriver
Søkongerne holdt hof som aldrig før i Danmark denne weekend, da historiens største antal af denne lille alkefugl blev noteret her i landet.
Lørdag eftermiddag fløj 6.525 søkonger forbi Blåvands Huk, mange af dem ganske tæt på land.

Også nordpå langs Vestkysten blev der noteret helt usædvanlige forekomster af søkonger, blandt andet ved Lyngvig med knap 4.000 fugle.
Masseforekomsten ramte kun i ringe grad kysten af Thy, hvor cirka 100 søkonger blev noteret ved Stenbjerg.

Ej heller Skagen var berørt af den korte og hektiske invasion.
Forklaringen på masseforekomsten skal sandsynligvis søges i vejrmæssige forhold.

- Invasionen havde et meget usædvanligt forløb, for der blev ingen søkonger set om morgenen ved Blåvand. Det var først over middag, at trækket begyndte, og så gik det ellers løs i tre-fire hektiske timer, fortæller ornitologen Bent Jakobsen, der er leder af Blåvand Naturcenter.

- Den kraftige vind drejede i løbet af lørdag fra sydvest mod nordvest. Dén vinddrejning kan have udløst trækket. Man kan forestille sig, at søkonger fra deres ynglepladser i Arktis har været på vej mod deres vinterkvarterer ude i Nordsøen, hvor Dogger Banke er et vigtigt område for måske 100.000 søkonger. Vejret har slået nogle af disse fugle ud af kurs og helt ind mod den danske vestkyst. Da vinden igen drejede, fulgte søkongerne kysten fra cirka syd for Thyborøn og helt til Blåvands Huk, hvorfra de trak målrettet mod fiskepladserne ude i Nordsøen, siger Bent Jakobsen.

- Mange af søkongerne blev set meget fint, da de fløj helt tæt på land. Og en flok på et halvt hundrede fugle blev noteret, da dette usædvanlige naturfænomen kulminerede, siger naturvejlederen.
Også søndag bød på søkonger i antal ud over det sædvanlige. Observatørerne på Blåvand noterede 1.331 søkonger, som trak forbi Danmarks vestligste punkt. Nordpå ved Lyngvig blev 865 søkonger set og Roshage ved Hanstholm havde 117 søkonger på besøg.

Om søndagen fik det nordvestjyske også et strejf af invasionen, da Hirtshals bød på cirka 300 søkonger.

De seneste få årtier er antallet af observerede søkonger steget kraftigt i Danmark. Tidligere blev søkongen anset for en forholdsvis sjælden arktisk vintergæst i de danske farvande.

Men nye erkendelser kom til i løbet af 1980'erne. Det begyndte i 1980, da flere end 6.000 døde søkonger drev i land på den svenske vestkyst efter en olieforurening. Den katastrofe antydede, at der om vinteren befandt sig store mængder af søkonger i den nordlige del af Kattegat.

I slutningen af 1980'erne dokumenterede tællinger, som havfuglegruppen under Dansk Ornitologisk Forening (DOF) foretog fra skibe, at der lå kæmpemæssige antal af søkonger i Skagerrak. Det skønnes, at et sted mellem 250.000 og op imod 700.000 søkonger i perioder i vinterhalvåret søger deres føde af små havlevende krebsdyr i Skagerrak. Alkefuglene dykker efter smårejer og plankton langs kontinentalskrænten i Skagerrak.

Feltornitologer har de seneste cirka 20 år noteret stigende antal af søkonger primært langs Jyllands vestkyst. I 1990'erne blev der hvert efterår og vinter fra kysten observeret antal på mellem 2.000 og 13.500 søkonger.

Men aldrig tidligere har trækket været så talstærkt og koncentreret som i den forgangne weekend.

Ifølge Bent Jakobsen fandt den seneste større invasion af søkonger i Danmark sted i 1995, da der 28. oktober blev set cirka 2.300 søkonger ved Hanstholm og 1.628 ved Blåvand.

Læs mere om søkongen