Fiskeørn sætter rekorder: 6 ynglepar for første gang og 10 unger

torsdag 5. september 2019 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Det er rekordernes år for den smukke fiskeørn i Danmark. For første gang i 40 år har vi seks ynglepar. Det er også første gang, der er kommet hele 10 unger på vingerne. Det er nyt, at der med sikkerhed er konstateret ynglende fiskeørne i Nationalpark Thy. Og endelig har et par fået sjældne trillinger. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Af Jan Skriver
fiskeorn TA
De danske fiskeørne sætter ny rekord. For første gang i 40 år har Danmark seks ynglepar. Foto: Torben Andersen
 

Efter flere årtier med uregelmæssige yngleforekomster ser det ud til, at fiskeørnen i Danmark har etableret sig med godt en håndfuld beboede reder, alle i rolige skovområder væk fra alfarvej.

”Det er nyt, at fiskeørnen med sikkerhed har ynglet i Thy. Efter flere års mistanke om ynglende fiskeørne i området fandt ornitologen Jens Jørgen Andersen i år ørnenes rede i nationalparken, og der kom to unger ud af familielivet. Det er karakteristisk for de danske fiskeørne, at de alle har rede i meget uforstyrrede skovområder. Jeg plejer at sige, at der ingen mobiltelefondækning er i de områder, hvor fiskeørnen har sin rede, så langt er vi ude i naturen. Ørnene er meget sarte overfor forstyrrelser i deres yngletid”, siger ornitologen Leif Novrup, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler alle tilgængelige data om landets fiskeørne.

Fiskeorn med bytte Nationalpark Thy foto Jan Skriver
For første gang yngler fiskeørne i år med sikkerhed i Nationalpark Thy. Foto: Jan Skriver
 

66 danske fiskeørne på 15 år

Siden 1970’erne, da fiskeørnen begyndte at etablere sig igen som ynglefugl i den danske natur efter at have været fordrevet siden begyndelsen af 1900-tallet, har arten ynglet med meget få par og uregelmæssigt fra år til år.

I perioden 1994 til 2011 var der således kun kendskab til en beboet rede, nemlig den i Estvadgård Plantage ved Flyndersø nær Skive, oplyser Leif Novrup.

”Selv om fiskeørnen ikke for alvor har været stabil fra ynglesæson til ynglesæson, er der alligevel kommet 66 unger på vingerne fra den danske bestand siden 2005. I år sætter vi så rekord med hele 10 flyvedygtige fiskeørneunger. Alene fra reden i Gribskov, hvor ørnene har ynglet i en årrække, er der kommet trillinger til verden”, siger Leif Novrup.

De danske fiskeørne etablerer sig tilsyneladende primært i redetræer, der ligger dybt inde i skovene og ofte langt fra vand.

”Det er ikke i træer på søbredderne, at fiskeørnene slår sig ned og bygger rede. Mønsteret er, at de vælger et sted, hvor der er fuldkommen fred og ro. Og de bygger som regel deres rede i større nåletræer, som en storm har knækket i toppen”, siger fiskeørneeksperten.

Udsigt til svag vækst i bestanden

Leif Novrup spår, at flere ynglende fiskeørne vil slå sig ned de kommende år i nabolaget af fiskerige søer og fjorde i det danske landskab.

Men fiskeørnen vil næppe komme til at følge havørnens bestandsmæssige himmelflugt og blive vidt udbredt i Danmark.
”Vi kommer næppe til at opleve 100 ynglepar af fiskeørne i Danmark, fordi arten er sky og sårbar i sin yngletid. Vi mangler ganske enkelt skovområder nær vores søer og fjorde, hvor der er fuldkommen ro til de store fiskeædende rovfugles familieliv. Men jeg tror på en fast bestand på rundt regnet 10 ynglepar”, siger Leif Novrup.

VIDEO: Fiskeørn lander i rede i Gribskov

Videoen er fra 2016, hvor reden i Gribskov i Nordsjælland gav to unger. i 2019 kom hele tre unger på vingerne. Optagelser: Uffe Rasmussen
 

Yderligere oplysninger:

Leif Novrup
DOF’s artscaretaker for fiskeørn
Tlf. 23 31 56 01

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
tlf. 33 28 38 00