Når flyrejser gavner naturen

mandag 12. november 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flyrejser skader klimaet, men er samtidigt grundlaget for en voksende naturturisme, som har helt afgørende betydning for naturbeskyttelsen verden over. Dansk Ornitologisk Forening har nu i ti år haft en klimafond, hvor rejsende kan kompensere deres CO2-udslip ved skovplantning i troperne, skriver bladet Fugle & Natur.
bjerggorilla Uganda UR
Turisme er med til at bevare den udryddelsestruede bjerggorilla i Uganda. Foto: Uffe Rasmussen
 

Organisationen BirdLife International med partnere i 121 lande har gjort op, at turismen til naturbeskyttede område nu omsætter for hele 600 mia. USD om året.

Det svarer til omkring 3.800 milliarder kroner. Til sammenligning er det samlede danske bruttonationalprodukt (BNP) på nær 2.200 milliarder kroner.

Naturturismen er ikke mindst vigtig for fattige udviklingslande med en stor biodiversitet.

I Uganda har turismen netop overhalet kaffen som den vigtigste kilde til fremmed valuta.

I Tanzania har staten i år droppet planerne om en sodafabrik ved flamingoernes verdensberømte sø, Lake Natron. Det skete med den begrundelse, at turismen til området er vigtigere for økonomien end fabrikken.

Uden indtægterne fra naturturismen ville det se skidt ud for beskyttelsen af bjerggorillaer, elefanter, tigre og mange andre truede dyr og fugle verden over.

Omvendt har forskere i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change regnet ud, at turismen nu står for otte procent af verdens samlede udslip af drivhusgasser.

Det er steget fra 3,9 gigaton i 2009 til 4,5 gigaton i 2013, og hvis vi fortsætter, vil det stige til 6,5 gigaton i 2025. Synderne er udover flytransporten også cruiseskibe, shopping og middage på restauranter med importerede føde- og drikkevarer.

”Det er et stort dilemma, både for det internationale samfund og for den enkelte naturturist”, siger Hans Meltofte, formand for DOF’s naturpolitiske udvalg og selv klimaforsker med titel af seniorrådgiver emeritus på Aarhus Universitet.

”Jeg fortsætter med at rejse, fordi de mange oplevelser ude i verdens fantastiske natur er og har været noget af det vigtigste i hele mit liv. Men jeg går samtidig ind for skatter eller afgifter på flyrejser, fordi det er så vigtigt at begrænse udslippet fra flytrafikken af hensyn til klimaet. Jeg tror så på, at netop oplevelsesrejser til naturområder er blandt de flyrejser, som folk gerne betaler ekstra for, selvom de bliver pålagt afgifter af hensyn til klimaet”, siger han og håber på, at det er indkøbsturene til London, Paris og New York, der bliver færre af.

Betal til mere skov

Hans Meltofte pointerer, at det afgørende for klimaet er selve bundlinjen for udslippet. Det betyder reelt ikke noget, at du poster en vis mængde CO2 ud i atmosfæren, hvis du samtidig trækker den samme mængde eller mere ud. Derfor arbejdes der også med mange højteknologiske metoder til oplagring af klimagasser.

”Men naturen opfandt selv den bedste metode allerede for 400 millioner år siden. Den hedder træer”, siger Hans Meltofte.

På den baggrund har Dansk Ornitologisk Forening etableret DOF’s Klimafond. Her kan man som rejsende eller forbruger indbetale penge til projekter, hvor der genrejses tropeskov til gavn for både klima og biodiversitet og dermed kompensere sit eget klimaudslip.

Hos DOF’s klimafond betaler man som eksempel 500 kroner i kompensation for en flyrejse til Afrika eller Nordamerika. Men man kan også via fonden kompensere sit CO2-udslip fra bilkørsel, boligopvarmning og elforbrug ved at investere i skovrejsning.

Foreløbig har klimafonden opkøbt 100 hektar degraderet tågeskov i Ecuador i et af de områder af verden, som huser flest endemiske fuglearter, det vil sige arter, som ikke findes andre steder på kloden. Skoven bliver nu genskabt og optager CO2 samtidig med, at det gavner biodiversiteten.

”Hvis man kompenserer for sit udslip og i øvrigt opfører sig klimarigtigt i det daglige, så kan man med nogenlunde god samvittighed være en del af den naturturisme, der har så stor positiv betydning for den fortsatte beskyttelse af verdens vigtigste naturområder”, mener formanden for DOF’s naturpolitiske udvalg.

Kontakt:

Hans Meltofte, 29 88 92 78

Oplev nogle af Ugandas smukke fugle

Optagelser: Uffe Rasmussen

Video: Uffe Rasmussen