Du kan kompensere dit klimaaftryk ved skovrejsning gennem DOF/ BirdLife Danmark

Hvis du ønsker at leve CO2-neutralt, kan du bidrage til skovrejsning i nogle af verdens vigtigste naturområder. Hidtil har man kun kunnet betale til fx vindmøller i Indien og Kina, men nu har DOF tilsvarende projekter, hvor CO2-optaget sker ved genopvækst af tropeskov i nogle af de områder, hvor der er ødelagt allermest natur.

En femtedel af verdens CO2-udslip kommer fra afbrænding og ødelæggelse af skove overalt på Jorden, og der er et kæmpe potentiale for CO2-kompensation i genrejsning af ødelagte skove. Hertil kommer, at FN’s klimapanel vurderer, at helt op til 37 % af verdens planter og dyr, hvoraf en stor del lever i tropeskov, kan uddø som følge af de menneskeskabte klimaændringer. Ved at bidrage til genskabelse af skov, kan man altså slå tre fluer med ét smæk: Sikre sig CO2-kompensation, sikre vigtige naturområder og give naturen bedre mulighed for at ’overleve’ klimaændringerne.

klimasideEn af sidegevinsterne ved Klimafonden er sikringen af skovenes biodiversitet.

Som deltager på DOF’s udlandsrejser betaler du allerede CO2-kompensation, og DOFs egne aktiviteter i form af strøm, varme og rejser kompenseres også. Pengene indsættes på en konto, som bliver brugt til opkøb af degraderede skovområder i forbindelse med nogle af verdens vigtigste hotspots for biodiversitet og truede fugle. 

Sådan har vi brugt pengene

I de sidste seks år har vi sammenlagt opkøbt 100 ha degraderet tågeskov i det sydlige Ecuador, som er et af de rigeste fugleområder i verden, hvad angår arter, der ikke findes andre steder på Jorden. Sammenlignet med danske priser for den billigste landbrugsjord har vi fået mere end 18 gange så meget for pengene og med et CO2-optag pr. investeret krone, som overgår alt, hvad vi har fået tilbudt andre steder. Optaget er fem ton pr. ha pr. år, hvilket betyder, at vi har kompenseret vores CO2-udslip på blot otte år. Resten er rent ’overskud’. Hertil kommer betydelige midler fra DOF Travel-fonden, så DOF indtil nu har ydet et tilskud på mere end 1 mio. til Fundación Jocotocos opkøb i dette område.

Vi vil derfor stærkt opfordre til, at man bidrager til DOFs klimafond og dermed kompenserer for vi danskeres høje CO2-udslip ikke alene i form af flyrejser, men mindst ligeså vigtigt i form af bilkørsel, boligopvarmning og elforbrug.

Hvad koster det at fjerne sit klimaaftryk?

Det koster ikke en herregård. Priserne er følgende:
For strøm er det 25 kr. pr. 1000 kW/t.
For bilkørsel i en middelklassebil er det 500 kr. pr. 10.000 km.
For boligopvarmning er det 700 kr. pr. 100 m2 opvarmet areal pr. år.
For flyrejser til Europa bortset fra det sydlige Sverige og det nordligste Tyskland samt de neden for nævnte lande kr. 100.
Til Grønland, Middelhavslandene, Mellemøsten og europæisk Rusland er det kr. 200.
Til resten af verden bortset fra de nedenfor nævnte lande er det kr. 500.
Til Antarktis, Australien og New Zealand er det kr. 900.

Dette er vejledende gennemsnitspriser, og hvis du ønsker hjælp med udregning af dit personlige bidrag, er du velkommen til at kontakte mig på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Du kan indbetale dit bidrag til foreningens konto, reg. nr. 8401, konto nr. 1045279 i Merkur Bank. Dine indbetalinger er fradragsberettigede. Reglerne herfor fremgår her.

KLimaside 2Tukaner i alle farver pryder ofte den opkøbte skov, hvor de sikres de bedste livsvilkår.

Hvad så nu?

Når der er et passende beløb til rådighed, blive pengene investeret i områder, hvor der er et stort potentiale for CO2-optag og fuglebeskyttelse. Det sker i samarbejde med en eller flere af verdens største naturbevarende organisationer, såsom BirdLife International, WWF Verdensnaturfonden og Wetlands International, så der er garanti for pasning af skoven i mange år.
Vi orienterer løbende om opkøb af områder, efterhånden som det sker.

Hans Meltofte
formand for DOFs Naturpolitiske Udvalg
Læs mere om DOF og klimaet her.