Mangelfuld implementering af naturdirektiver i Danmark

torsdag 31. maj 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danmark halter bagefter, når det gælder implementeringen af EU's naturdirektiver. Det samme gør sig gældende for 17 andre europæiske lande. Det viser et studie foretaget af BirdLife Europa sammen med WWF Verdensnaturfonden , The European Environmental Bureau (EEB) og Friends of the Earth. Rapporten får nu flere partier til at indkalde miljøministeren i samråd.
Af Toke Nyborg
stor kobbersneppe EB 1
Stor kobbersneppe er en af landets truede og sjældne ynglefugle, som er afhængig af EU's natur-beskyttelse. Foto: Erik Biering
 

Den nye rapport The State of Implementation of the Birds and Habitats Directives in the EU, viser, at i Danmark er 893 truede arter på den danske rødliste fortsat ikke omfattet af beskyttelse af naturdirektiverne. Rødlisten er en oversigt over plante- og dyrearter, der er forsvundet, i fare for at forsvinde eller sjældne.

Danmark er også langt fra målet om mere og bedre sammenhængende natur. Find rapporten om de danske forhold her

Den mangelfulde implementering af Naturdirektiverne i de 18 EU medlemslande betyder, at dyreliv og levesteder ikke får den beskyttelse, de har brug for, og er blevet lovet.

- Danmark er på ingen måde et foregangsland, når det drejer sig om naturbeskyttelse, tværtimod. Det kommer bag på mange, og den siddende danske regering vil ovenikøbet forringe naturbeskyttelsen endnu mere. Senest har Miljø- og Fødevareministeriet foreslået at ophæve beskyttelsen af en stribe Natura 2000-områder. Det er virkelig trist og beskæmmende, siger Knud Flensted, biolog i BirdLife/Dansk Ornitologisk Forening.

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og bidrage til et Grønt Danmarkskort.

Alligevel er den danske natur i følge rapporten ”ekstremt fragmenteret og sammenhængende natur er ikke opnået i implementeringen af Natura 2000-områderne”.

Danmark ligger samtidig på en absolut sidsteplads blandt samtlige EU medlemslande, for så vidt angår andelen af landareal udpeget som EU beskyttede naturområder. Mere sammenhængende natur er helt centralt for at skabe bedre levevilkår for dyr og planter for at forebygge isolering af dyr og planter i små fragmenterede naturområder, der forringer deres chancer for at overleve.

De fire NGO’er bag rapporten understreger, at den hurtige tilbagegang af biodiversiteten i hele Europa vil fortsætte, hvis ikke Europa-Kommissionen lægger pres på medlemslandene, og kræver en fuld implementering af naturdirektiverne.

Mere end en fjerdedel af arterne i Europa er allerede gået tilbage i antal, og Naturdirektiverne er det vigtigste stykke naturlovgivning til at forhindre denne tilbagegang – hvis direktiverne altså implementeres til fulde.

BirdLife Europa tager nu sagen op med Kommissionen på vegne af BirdLife-partnerskabets europæiske medlemmer.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen er kaldt i samråd af blandt andre Socialdemokratiet og Enhedslisten på baggrund af rapporten fra blandt andre BirdLife, som DOF er partner med.

I samrådet skal ministeren ifølge Ritzau svare på spørgsmål om, hvad han har tænkt sig at gøre for at forbedre beskyttelsen i Danmark.

Kontakt:

Knud Flensted, biolog og naturpolitisk medarbejder i BirdLife Danmark / Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Mobil: 21242275
Mail: knud.flensted@dof.dk