København har indledt kampen mod minken

tirsdag 13. september 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Som det første danske distrikt tilbyder Københavns Statsskovdistrikt borgere med minkproblemer at låne gratis fælder til fangst af det undslupne amerikanske pelsdyr.
Jan Skriver
De første cirka 50 mink er fanget og aflivet siden foråret, da den regionale ordning trådte i kraft i fuglerige vådområder nær hovedstaden. Ordningen forsøger i særlig grad at gøre livet lettere for fuglene ved Furesøen og Farum Sø. 30 fælder er i felten for tiden. Men der er brug for en national "hær" af fældefængere, hvis det skal lykkes at udrydde minken i alle ornitologisk vigtige danske vådområder.

- Der er stor interesse for fældefangsten, for minken er et kæmpeproblem for fuglelivet, ja, for den indfødte fauna i det hele taget, og folk vil gerne gøre noget aktivt for at hjælpe naturen, siger Jens Peter Bundgaard, der er vildtkonsulent i Københavns Statsskovdistrikt, Skov- og Naturstyrelsen.

Han har i øjeblikket lånt 30 fælder ud til fangst af mink i vådområder omkring København. Et tilsvarende antal venter på at blive udlånt, for næsten dagligt har vildtkonsulenten grundejere med minkproblemer i telefonen.

- Vores fældeprojekt, hvor folk kan låne en minkfælde i et kvartal, er i særlig grad nødvendigt omkring Furesøen, Vaserne og Farum Sø, der er EU-fuglebeskyttelsesområder, hvorfor Danmark her har en særlig forpligtelse til at passe på fuglelivet. Vi må dog konstatere, at minken er et problem i næsten alle vådområder, siger Jens Peter Bundgaard, der understreger, at statsskovdistriktet ikke har sat et loft på antallet af lånefælder.

Der vil blive lavet det antal minkfælder, som er nødvendigt i projektet, siger han.
Alle, der låner en minkfælde, som skal kontrolleres flere gange i døgnet, bliver instrueret i at bruge lokkemad og placere fælderne fornuftigt i terræner, hvor der lever mink.

Når en mink er gået i fælden, ligger aflivningen i hænderne på et korps af jægere, som Københavns Statsskovdistrikt har allieret sig med. Man skal have jagttegn for at kunne aflive mink på lovlig vis.

Skov- og Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på at brede kampen mod den amerikanske mink ud til hele landet, så alle statsskovdistrikter kan låne fælder ud til folk.

- Vi kan næppe udrydde faunaforurenende mink helt fra den danske natur, men vi kan få den væk fra visse områder. Jeg håber, at vi med et korps af frivillige hjælpere, som låner fælder, i det mindste kan udrydde undslupne mink fra en række øer i Danmark, hvor denne nordamerikanske art volder stor skade på den hjemmehørende fauna, siger Hans Erik Svart, der er biolog i Skov- og Naturstyrelsen.

- Vi arbejder på at få et landsdækkende fældeprojekt finansieret. Målet er at involvere så mange - og det vil oftest være jægere - som muligt i projektet, så vi hele tiden kan sætte minken under pres, siger Hans Erik Svart.

Læs mere om minkfælde-fangsten på:

www2.skovognatur.dk/koebenhavn/nyt